پلی (l-lactide)

در این صفحه تعداد 238 مقاله تخصصی درباره پلی (l-lactide) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی (l-lactide) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); PAE; poly(anhydride ester); PDLA; poly(D-lactide); PLLA; poly(L-lactide); PDLLA; poly(D,L-lactide); PGA; poly(glycolide); PLGA; poly(D,L-lactide-co-glycolide); PCL; poly(ε-caprolactone); PLCL; poly(L-lactide-co-ε-caprolactone); PTD-PC; desaminotyrosine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); 4-ATP; 4-aminothiophenol; 4,4′-DMAB; 4,4′-dimercapto-azobenzene; 4-NTP; 4-nitrothiophenol; AAI; iron acetylacetonate; AF; acid fuchsine; AgTFA; (trifluoroacetylacetonoto) Ag(I); AO; acridine orange; CA; cellulose acetate; CMC; carboxymethyl cellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); CPs; conductive polymers; PPy; polypyrrole; PEDOT; poly(3,4-ethylenedioxythiophene); PANI; polyaniline; PLLA; poly(l-lactide); PVDF; poly(vinylidene fluoride); PVDF-TrFE; poly-(vinylidenefluoride-co-trifluro-ethylene); PHB; polyhydroxy-butyrate; HA; hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); Polymers; Ocular drug delivery; Nanoparticles; Microparticles; Gels; Ocular bioavailability; ABC; ATP-binding cassette superfamily; ANDA; Abbreviated new drug application; AUC; Area-under-the-curve; BSA; Bovine serum albumin; DDS; Drug delivery system; EP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); ATR; attenuated total reflectance; AUC; area under the curve; DAPI; 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DSC; differential scanning calorimetry; FDA; Food and Drug Administration; FTIR; Fourier tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); AMPN; asymmetric multilayer polylactide nanofiber; CPA; cyclophosphamide monohydrate; Flu; fluorescein sodium salt; HCC; hepatocellular carcinoma; HPLC; high performance liquid chromatography; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; IHC; Imm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); GFs; growth factors; ALG; alginate; HA; hyaluronic acid; HEP; heparin; PEI; polyethyleneimine; PHEMA; poly(2-hydroxyethyl methacrylate); PEG; poly(ethylene glycol); PEO; poly(ethylene oxide); DEX; dextran; PPO; poly(propylene oxide); PPG; poly(propylene g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); poly-ε-caprolactone; poly(L-lactide); poly(D; L-lactide-co-glycolide); biocompatibility; ophthalmic; celecoxib; controlled release; nanoparticles; cytotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); AGET; activator generated by electron transfer; AlpGP; 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-6-O-acryloyl-α-d-galactopyranose; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BEMP; 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine; BGMA; cis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); Poly(l-lactide); poly(ε−caprolactone); Macrophotoinitiator; Ring opening polymerization (ROP); Click chemistry; Photoinduced polymerization; Miktoarm star copolymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (l-lactide); Polymer based nanocomposites; Poly(l-lactide); Layered double hydroxides; Three phase morphology; Rigid amorphous fraction; Temperature modulated DSC; PLA; Polylactide; LDH; Layered Double Hydroxide; TMDSC; Temperature Modulated Differential Scanning Calo