مجتمع پلی الکترولیتی

در این صفحه تعداد 201 مقاله تخصصی درباره مجتمع پلی الکترولیتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجتمع پلی الکترولیتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; chitosan (PubChem CID: 71853); lactic acid (PubChem CID: 612); hexadecyl-oligo-oxyethylene hemisuccinate (no CID); Сh; chitosan; HOS; hexadecyl-oligo-oxyethylene hemisuccinate; PEC; polyelectrolyte complex; Ch-HOS; chitosan-hexadecyl-oligo-oxyethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Zinc phthalocyanine choline derivatives; Cholosens; PDT photosensitizer; Sodium alginate; Polyelectrolyte complex; Fluorescence quenching; Synchronous UV-Vis and fluorescence titration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; CH; chitosan; GAGs; glycosaminoglycans; ECM; extracellular matrix; HA; hyaluronic acid; CS; chondroitin sulfate; TA; tranexamic acid; GM; growth medium; g; glycerol; m; mannitol; Is; absorbance of sample; Ir; absorbance of reference value; NHDFs; normal h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Chitosan (PubChem CID:71853); Sodium alginate (PubChem CID: 91666323); Calcofluor white (PubChem CID: 6108780); Calcein-AM (PubChem CID:4126474); Ethidium homodimer (PubChem CID: 12328897); (3-(4,5-Dimethyl-thiazol-2-yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromide (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Alginate; Chitosan; Sodium erythorbate; Color stability; Polyelectrolyte complex; Rheological analysis; DPPH radical scavenging activity; Beef; Active coatings; Fluorescent light;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Chitosan (PubChem CID: 71853); Triclosan (PubChem CID: 5564); Polyethylene oxide (PubChem SID: 160698351); Cycloheptaamylose, beta-cyclodextrin (PubChem CID: 101136808); Electrospinning; Cyclodextrin polymer; Chitosan; Polyelectrolyte complex; Nanofibers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; 2D; two-dimensional; aGO; amino graphene oxide; aPES; amino poly ether sulphone; APTS; 3-amino propyl triethoxy silane; BSA; bovine serum albumin; BW; brackish water; CA; cellulose acetate; CNT; carbon nanotubes; CR; Congo red; DMAc; di methyl acetamide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Cellulose fibre; Layer-by-layer; Polyelectrolyte complex; Wet web strength; Wet strength; Water vapour transmission rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Fluorescein; Eosin Y; Erythrosin B; Chitosan; Chondroitin sulfate; Hyaluronate; Polyelectrolyte complex; Absorption spectra; Adsorption; Langmuir–Freundlich isotherm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; PEC; polyelectrolyte complex; PLL; poly-l-lysine; A; alginate; AP; alginate/poly-l-lysine; APA; alginate/poly-l-lysine/alginate; MW; molecular weight; G; guluronic acid; M; mannuronic acid; Alginate capsules; Poly-l-lysine; Micropipette aspiration; Mechan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; DLS; dynamic light scattering; TEM; transmission electron microscopy; GFP; green fluorescent protein; PEI; poly(ethylene imine); DNA; Deoxyribonucleic acid; Polyelectrolyte complex; Core-shell polyplex; Primary fibroblasts; jetPEI®; Linear poly(ethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع پلی الکترولیتی; Calcium chloride (PubChem CID: 5284359); Acetic acid (PubChem CID: 176); Dimethylsulfoxide (PubChem CID: 24893881); Triton™-X100 (PubChem CID: 24889888); Poly(ethylene oxide) (PubChem CID: 24863166); Chitosan; Silver nanoparticles; Electrospun alginate;