پلی فسفات

در این صفحه تعداد 222 مقاله تخصصی درباره پلی فسفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی فسفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; HK; hexokinase; ATP-GK; glucokinase (mammalian ATP utilizing); PPGKm; polyphosphate dependent glucokinase (mammalian); Glucokinase; Hexokinase; Polyphosphate; Evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; Enhanced biological phosphorus removal; Tightly-bound extracellular polymeric substances (TB-EPS); Loosely-bound extracellular polymeric substances (LB-EPS); Polyphosphate; Biological phosphorus accumulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared; BET; Brunauer-Emmett-Teller theory; CLS; Canadian Light Source Synchrotron; Ortho-P; orthophosphate; Poly-P; polyphosphate; Pyro-P; pyrophosphate; PZC; point of zero charge; TEM; transmiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; AP; acid phosphatase; AP-3; adaptor protein 3; AQP; aquaporin; CVC; contractile vacuole complex; IP3; inositol 1,4,5-trisphosphate; LRO; lysosome-related organelle; Pho91; phosphate transporter 91; PI3K; phosphatidyl inositol 3-kinase; PDE; phosphodiester
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; TAFI; thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TAFIa; activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; SDS; sodium dodecyl sulfate; PolyP; polyphosphate; PPACK; H-D-Phe-Pro-Arg-chloromethylketone; CMC; critical micelle concentration; Carboxypept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; ABC; ATP-binding cassette; AHBA; 3-amino-5-hydroxybenzoic acid; aminoDAHP; 3,4-dideoxy-4-amino-d-arabino-heptulosonic acid 7-phosphate; CDS; coding sequences; DCW; dry cell weight; DEGs; differentially expressed genes; GYM; glucose yeast malt; RP-HPLC-FD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; PPx; poly(phosphate) with the degree of polymerization x; PSSx; poly(styrenesulfonate) with the degree of polymerization x; DSx; dextran sulfate containing x charged groups per molecule; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; DSC; differential s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی فسفات; Polyphosphate; Saccharomyces cerevisiae exopolyphosphatase 1 (scPpx1p); Saccharomyces cerevisiae inorganic pyrophosphatase 1 (scIpp1p); chain length; P; phosphorous; Pi; orthophosphate; polyPn; inorganic polyphosphate with a chain length of n; scIpp1p; S.