پیشروان

در این صفحه تعداد 271 مقاله تخصصی درباره پیشروان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیشروان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیشروان; PCS; polycarbosilane; PDMS; polydimethylsilane; LPS; liquid polysilane; GBP; gaseous by-product; SBP; solid by-product; LBP; liquid by-product; GPC; gel permeation chromatograph; THF; tetrahydrofuran; NMR; nuclear magnetic resonance; FT-IR; Fourier-transf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیشروان; Letters; Precursors; Early reading; Reading performance; Structural equation models; Grafías; Precursores; Lectura temprana; Rendimiento lector; Modelo de ecuaciones estructurales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیشروان; Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD); Atmospheric-pressure plasma; Dielectric barrier discharge; TEMAZr; Zirconium dioxide; Precursors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیشروان; Methamphetamine; Isomer; Pseudoephedrine; 1-Phenyl-2-propanone (P2P); Precursors; System to Retrieve Information from Drug Evidence (STRIDE); Mexico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیشروان; 3c2e; 3-centre-2-electron bond; ALD; atomic layer deposition; BDEAS; bis(diethylamino)silane; CCP; capacitively-coupled plasma; CpMe; η5-monomethylcyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cpx; a general substituted η5-cyclopentadienyl lig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیشروان; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; SBET; surface areas; VP; pore volume; DP; pore diameter; XRD; X-ray diffraction; FT-IR; Fourier transform infrared; Raman; Raman spectroscopy; CO2-TPD; temperature-programmed desorption with CO2; N