مدل سازی پیش بینی شده

در این صفحه تعداد 285 مقاله تخصصی درباره مدل سازی پیش بینی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی پیش بینی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; K-nearest neighbor (KNN); Artificial neural network (ANN); Extreme learning machine (ELM); Predictive modeling; Artificial intelligence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Floristic Quality Assessment Index; Weighted Coefficient of Conservation; National Wetland Condition Assessment; Akaike's Information Criterion; Weighted land cover; Predictive modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Sustainable concrete; Waste materials; Concrete mixture design; Cementitious materials; Concrete strength; Predictive modeling; Non-linear regression analysis; Mixed model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Concrete creep prediction; Model uncertainty; Predictive modeling; Bayesian framework; Density forecast combination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Statistical modeling; Predictive modeling; Screening model; Downhole heat exchanger; Inspectional analysis; Experimental design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Energy analytics; Commercial cooling load; Energy usage intensity; Predictive modeling; Sustainability in the built environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Individual differences; Exemplar-based clustering; Submodularity; Functional parcellation; Sex differences; Predictive modeling; Human connectome project;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; nonionic surfactants; micellar solubilization; solubilization capacity; predictive modeling; poorly water-soluble drugs; SCR; solubilization capacity ratio; API; active pharmaceutical ingredient; SDS; sodium dodecyl sulfate; ASD; amorphous solid dispersio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Neuroimaging; Structural magnetic resonance imaging; Machine learning; Predictive modeling; Alzheimer; Autism; Multiple sclerosis; Parkinson; SVMs; Ensembling; Cross-validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Birmingham hip resurfacing; implant survival; patient-reported outcome; hip arthroplasty; predictive modeling; multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Neural representations of concepts; Predictive modeling; Multi-concept sentences; FMRI; Sentence context effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Predictive modeling; Mathematical modeling; Regression; Model evaluation; Multi-objective optimization; Health care; Depression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; GIS; Least Cost Path analysis; Northwest Coast; Seascape; Landscape analysis; Predictive modeling; Peopling of the New World;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Prostate cancer prediction; Predictive modeling; Computational intelligence; Machine learning; Soft computing; Disease classification; Evolutionary computation; Metaheuristic optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Nanomaterial; Risk assessment; Benchmark dose modeling; Pulmonary inflammation; Hazard potency; Physicochemical properties; Hierarchical clustering; Random forest; Predictive modeling; Occupational exposure limit;