نگهدارنده

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره نگهدارنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نگهدارنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; Silicone tubing; Peristaltic pumping; Filling processes; Preservative; Sorption; Diffusion; Permeability; Fluoropolymer tubing; A; contact area per mL of solution; BA; benzyl alcohol; c; concentration; D; diffusivity; d; distance/thickness; h; height; ID;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; EPI; Expanded Programme on Immunization; LIC; low-income country; LMIC; lower-middle-income country; MOH; ministry of health; NITAG; National Immunization Technical Advisory Group; PAHO; Pan American Health Organization; UMIC; upper-middle-income country;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; Aα137-141; α137-141 area peak; BH; bovine hemoglobin; BHT; butylated hydroxytoluene; Cα137-141; α137-141 concentration; CBH; bovine hemoglobin concentration; CFU; colony-forming unit; DH; degree of hydrolysis; MA; match angle; MT; match thresh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; Santolina chamaecyparissus; Natural ingredient; Spiroketalenol; Preservative; Cosmetic; Antimicrobial activity; Santolina chamaecyparissus; Ingrédient naturel; Spirokétalenol; Conservateur; Cosmétique; Activité antimicrobienne;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; In situ; In situ preservation; Preservative; RNAlater®; Filtration; FF3; Fixation filter; mRNA; Transcriptomic; Pressure effects; Gene expression; Mediterranean;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; Glaucome; Traitement; Collyres; Conservateurs; Chlorure de benzalkonium; Surface oculaire; Sécheresse oculaire; Toxicité; Tolérance; Glaucoma; Medications; Eye drop; Preservative; Benzalkonium chloride; Ocular surface; Dry eye; Toxicity; Tolerability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; l-serine (PubChem CID: 5951); l-proline (PubChem CID: 145742); Sodium propionate (PubChem CID: 16213474); Calcium propionate (PubChem CID: 19999)Amino acids; Preservative; Enthalpy of dilution; Nuclear magnetic resonance spectroscopy; Hydration number; Ta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهدارنده; Benzalkonium chloride (PubChem CID: 15865); 2-Hydroxyethyl methacrylate (PubChem CID: 13360); Timolol maleate (PubChem CID: 5281056); Dorzolamide hydrochloride (PubChem CID: 6918132); Dexamethasone (PubChem CID: 5743); Latanoprost (PubChem CID: 5311221);