آشنایی با موضوع

تابع چگالی احتمال یا تابع وایبول در آمار و احتمالات به تابعی اطلاق می‌شود که توزیعی آماری را به شکل انتگرالی نمایش دهد. مقدار این تابع غیر منفی است. تابعی حقیقی‌مقدار که انتگرالش روی هر مجموعه، احتمال قرار گرفتن مقدارهای یک متغیر تصادفی را در آن مجموعه نشان دهد.
در این صفحه تعداد 462 مقاله تخصصی درباره تابع چگالی احتمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تابع چگالی احتمال
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Mechanics of sea waves; Non-linear stochastic process; Narrow-band process; Probability density function; Probability of exceedance of the absolute maximum; Probability of exceedance of the absolute minimum;
مقالات ISI تابع چگالی احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Rise kinetics of luminescence; Energy transfer up-conversion; Stimulated emission; Cooperative up-conversion; Photon avalanche; Probability density function; Tm3+; Yb3+; YF3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Medical Image; Contrast Enhancement; Histogram Equalization; Adaptive Gama Correction; Homomorphic Filtering; Weighted Distribution; Probability Density function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Suspended solids; Particle size distribution; Power law; Variable-β model; Log-normal distribution; PSD; Particle size distribution; PDF; Probability density function; CDF; Cumulative distribution functions; ESS or SSE; The error sum of squares; TSS or S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; PAT; Process Analytical Technology; QbD; Quality by Design; FDA; Food and Drug Administration; pdf; probability density function; CER; carbon evolution rate; OUR; oxygen uptake rate; EKF; extended Kalman filter; PF; particle filter; PEN; penicillin V; POX
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; PDF; Probability density function; MCS; Monte Carlo Simulation; PEM; Point estimate method; SBA; Scenario-based analysis; PV; Photovoltaic; MF; Membership function; IGDT; Information gap decision theory; DNO; Distribution network operator; DR; Demand resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; IEC; International Electrotechnical Commission; kWh; kilowatt-hour; mmBtu; million British thermal unit; NREL; U.S. National Renewable Energy Laboratory; NCDC; U.S. National Climatic Data Center; O & M; operation and maintenance; pdf; probability density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; AMI; Advanced Metering Infrastructure; ANSI; American National Standards Institute; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers; CCC; California Commissioning Collective; CDM; Clean Development Mechanism; CFL; Compac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; AA; acrylic acid; APS; ammonium persulfate, (NH4)2S2O8; CPD; critical point drying; ESD; equilibrium swelling degree; FL; fluorescein; FTIR; fourier transform infrared spectroscopy; HH; hybrid hydrogel; IR; infrared; MB; methylene blue; MBAAm; N,N′-meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Software rejuvenation; Optimization; Real time task; Event transition; cdf; cumulative distribution function; pdf; probability density function; ETL; extract, transform, load; GA; genetic algorithm; PS; processing speed; PTC; probability of the task compl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; 34F05; 60H35; 65Z05; 60H10; 93E03; Damped pendulum random differential equation; Stochastic methods in physics; Probability density function; Numerical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Liquid-liquid emulsification; Population balance modelling; Turbulent dissipation rate; Breakup and coalescence; Probability density function; Computational fluid dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; COR; conventional operating rules; GA; genetic algorithm; NSGA II; non-dominated sorting genetic algorithm II; PDF; probability density function; PLO; piecewise linear operating rules; PLO-GA; piecewise linear operating rules derived by genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Small satellite; Satellite separation dynamics; Active subspace; Multivariate polynomial regression; Probability density function; Reliability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; CH; clamp helix; DOPE; Discrete Optimized Protein Energy; DS; Discovery Studio; GOLD; Genetic Optimized Ligand Docking; HE; holoenzyme; PPI; proteinprotein interaction; PDF; probability density function; RMSD; root mean-square-deviation; RNAP; RNA polymer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Normal distribution; Histogram; Skewed; Mathematical model; Probability density function; Cumulative distribution function; Beta distribution; Resistance factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Time- and space-fractional multidimensional diffusion-wave equation; Fundamental solution; Mellin integral transform; Mellin-Barnes integral representation; Probability density function; 26A33; 35C05; 35E05; 35L05; 45K05; 60E99;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; cdf; cumulative distribution function; pdf; probability density function; pmf; probability mass function; UGF; universal generating function (u-function); MSS; multi-state system; DSCTP; discrete-state continuous-time process; Loading; Repair; Instantaneo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; ARMA; Auto-Regressive Moving Average; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; FARIMA; Fractional Auto-Regressive Integrated Moving Average; MTK; Modified Taylor Kriging; ANN; Artificial Neural Networks; SVM; Support Vector Machine; MLP; Multi La
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Supercritical fluid; Convection heat transfer; Heat transfer correlation; Buoyancy force; Thermally induced acceleration; Probability density function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; Multivariate denoising; Multivariate empirical mode decomposition; Probability density function; Interval thesholding; Subspace projection;