بهبود فرایند

در این صفحه تعداد 144 مقاله تخصصی درباره بهبود فرایند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهبود فرایند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Autoverification; Six Sigma; Process improvement; Turn-around time; Quality assurance; DMAIC; AGAP; anion gap; AV; autoverification; DMAIC; Define, Measure, Analyze, Improve, Control; FMEA; Failure Modes and Effects Analysis; HIL; Hemolysis, Icterus, Lipe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; CSF; cerebrospinal fluid; LP; lumbar puncture; OPM; opening-pressure measurement; RVU; relative value unit; TTM; total time of measurement; Headache; Intracranial hypertension; Needles; Process improvement; Spinal puncture; Throughput;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Quality care; Supply chain principles; Healthcare supply chain innovation; Collaborative Planning and Forecasting Replenishment (CPFR); Cross-docking; Process improvement; Business analytics; Vendor Management Inventory (VMI); Financial impact of supply c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Scheduled processes; Conformance checking; Process improvement; Queueing networks; Process mining; Scheduling; Statistical inference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Quality improvement; process improvement; interventional radiology; operating rooms/organization and administration; systems engineering; IR; interventional radiology; NIR; neurointerventional; QA; quality assurance; CQI or, in short, QI; continuous qual
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Waste prevention; Process improvement; Fuzzy-based assessment procedure; Clothing factory; Clothing production network; AOA; activity-on-arc; CPN; Clothing production network; NPN; non-labor-intensive production network; WIP; work-in-process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Quality management; Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA); Business performance; Structural equation modeling; Process improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; Behavior change interventions; System improvement; Process improvement; Habit building; System change; Healthy living habits; Family lifestyle change
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهبود فرایند; systems; systems perspective; systems integration; human factors; ergonomics; lean; Safety I; Safety II; in situ simulation; systems engineering; process improvement; latent safety threats; waste; quality improvement; patient safety