پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738)

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Cocoa husk; Polyphenol; Macroporous resin; Adsorption; Separation; Scale-up; (−)-Epicatechin: (PubChem CID: 72276); Caffeine (PubChem CID: 2519); Theobromine (PubChem CID: 5429); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin C1 (PubChem CID: 169853)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (+)-Catechin (PubChem CID: 107957); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Procyanidin B1 3-gallate (PubChem CID: 72193635); Procyanidin B3 (PubChem CID: 146798); Procyanidin B4 (PubChem CID: 147299); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin B1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Separation; Proanthocyanidins; Grape seed; Degree of polymerization; HSCCC; Antioxidant activities; Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin B3 (PubChem CID: 146798); Procyanidin B4 (PubChem CID: 147299); P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (+)-Catechin (PubChem CID: 73160); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Pyruvic acid (PubChem CID: 1060); Acetaldehyde (PubChem CID: 177); Malvidin-3-O-glucoside (PubChem CID: 443652); Vitisin A (PubChem CID: 16131430); Vitisin B (PubChem CID: 16138152);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (−) Catechin (PubChem CID: 73160); (−) Epicatechin (PubChem CID: 72276); Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Theobromine (3-7 Dimethylxanthine, PubChem CID: 5429); Caffeine (Methyltheobromine, PubChem CID: 251
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Procyanidin B1 (CID: 11250133); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin B5 (CID: 124017); Chlorogenic acid (CID: 1794427); Nitrite; Nitrosation of catechins; Polyphenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Catechin (PubChem CID: 73160); Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Gallic acid (PubChem CID: 370); Malvidin-3-glucoside (PubChem CID: 443652)Winery by-products; Anthocyanins; Resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Orientin (PubChem CID: 5281675); Isoorientin (PubChem CID: 114776); Vitexin (PubChem CID: 5280441); Isovitexin (PubChem CID: 162350); Hesperetin (PubChem CID: 72281); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (PubChem CID: 74358)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallic acid (PubChem CID: 370); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); (−)-Epigallocatechin-3-O-gallate (PubChem CID: 65064); Adansonia digitata; Food composition; Food analys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); (−)-Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064); Gallic acid (PubChem CID: 370); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Sirtinol (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (+)-Catechin (Pubchem CID: 9064); (−)-Epicatechin (Pubchem CID: 72276); (−)-Epigallocatechin (Pubchem CID: 72277); Procyanidin B2 (Pubchem CID: 122738); Procyanidin C1 (Pubchem CID: 169853); Quercetin (Pubchem CID: 5280343); Quercetin 3-O-arabinoside
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Cupuassu; Flavone glucuronide; Procyanidins; Microbial metabolism; Gastrointestinal tract; UPLC-ESI-QTOF; (-)Epicatechin (PubChem CID: 72276); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Isoscutellarein-8-O-β-D-glucuronine (PubChem CID: 44258568); Hypolaetin-8
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Phloridzin (PubChem CID: 6072); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276 ); Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Quercetin-3-D-galactoside (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064); Gallocatechin (PubChem CID: 65084); Gallocatechin gallate (PubChem CID: 199472); Malvidin-3-Glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروکاریالین B2 (PubChem CID: 122738); Tea polyphenols; Antiviral; Influenza virus; Structure-activity relationship; (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); (−)-Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); (−)-Epicatechingallate (PubChem CID: 107905); (−)-Epigallocatechingallate (PubChem CID