سیاست های عمومی

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره سیاست های عمومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیاست های عمومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; ANEEL; Brazilian regulator of the electrical energy sector; CAPEX; Capital expenditures; EU; European Union; ICT; Information and communication technologies; MCDA; Multi-criteria decision analysis/aid; OFGEM; Office of Gas and Electricity Markets; OPEX; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; Early childhood development; Neuroscience; Growth and development; Monitoring and evaluation; Public policies; Desarrollo infantil temprano; Neurociencias; Crecimiento y desarrollo; Monitoreo y evaluación; Políticas públicas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; Desarrollo infantil temprano; Neurociencias; Crecimiento y desarrollo; Monitoreo y evaluación; Políticas públicas; Early childhood development; Neuroscience; Growth and development; Monitoring and evaluation; Public policies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; democracia; vigilancia; documentos de identidad; brecha de identidad; políticas públicas; democracy; surveillance; id cards; identity gap; public policies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; Marine flooding; Storm surge; Climate change; Past marine floods; Historical archives; storm flood deposits; Risk; vulnerability; Numerical model; Overflowing; Overtopping; Barrier breaching; Submersions forecast; Coastal realignment; Public policies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; APP; Areas of Permanent Preservation; CICES; Common International Classification of Ecosystem Services; ES; Ecosystem Services; ESM-App; Ecosystem Service Mapping Application; FC; The Brazilian Forest Code law; LR; Legal Reserve; NGO; Non-Governmental Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; Medidas cautelares; judicialización; emergencia; políticas públicas; Judicial injunctions; judicialization; emergency; public policies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; D72; D78; H10; H50; O10; political institutions; public policies; government capabilities; intertemporal cooperation; judicial independence; party institutionalization; congressional capabilities; bureaucratic quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست های عمومی; Políticas públicas; Incubadoras de empresas; Notas técnicas; Redes de inovação; Pequenas empresas não tecnológicas; Public policies; Business incubators; Technical notes; Innovation networks; Low‐tech small firms;