عملکرد پایه شعاعی

در این صفحه تعداد 584 مقاله تخصصی درباره عملکرد پایه شعاعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد پایه شعاعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; Tobacco seed; Seed development; Seed composition; Near infrared spectroscopy; 1st D; first derivate; LS-SVM; least-squares support vector machine; LVs; latent variables; MC-UVE; Monte Carlo uninformative variable elimination; MSC; multiplicative scatter c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; API; active pharmaceutical ingredient; CCD; charge-coupled device; HPLC; high performance liquid chromatography; LS-SVM; least-squares support vector machines; MCC; microcrystalline cellulose; MIR; mid-infrared;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; POD; Proper Orthogonal Decomposition; RBF; Radial Basis Function; U; Snapshot matrix, matrix of data; U new; New snapshot matrix; D; Depth; W; Width; α; Position parameter; P; Parameters matrix; C; Covariance matrix; λi; Eigenvalues; vi; Eigenvectors; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; Post-translational modification; N-formylation; Support vector machine; K-spaced amino acid pair; PTM; post-translational modification; CKSAAP; composition of k-spaced amino acid pairs; SVM; support vector machine; RBF; radial basis function; Sn; sensitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; 1-MCP; 1-methylcyclopropene; ANN; artificial neural networks; HPLC; high performance liquid chromatography; HSI; hyperspectral imaging; K-S; Kennard/Stone; LS-SVM; least squares support vector machine; MLP; multilayer perceptron; MLR; multiple linear regr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; SVR; Support Vector Regression; WSVR; Wavelet Support Vector Regression; ANFIS; Adaptive Neuro Fuzzy Inference System; WANFIS; Wavelet Adaptive Neuro Fuzzy Inference System; Poly; Polynomial kernel; RBF; Radial Basis Function; Lin; Linear kernel; RMSE; ro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد پایه شعاعی; complete ensemble empirical mode decomposition adaptive noise; CEEMDAN; no negative constraint theory; NNCT; flower pollination algorithm with chaotic local search; CLSFPA; China National Renewable Energy Center; CNREC; auto regressive moving average; ARM