آشنایی با موضوع

آزمایش‌های تصادفی کنترل شده (به انگلیسی: Randomized controlled trials) یک روش علمی است که با استفاده از آن می‌توانید اثر یک عامل یا مداخله (Intervention) را بر روی جامعه موردمطالعه بسنجید. در این روش نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب اثر آن عامل یا مداخله بر روی متغیرهای خروجی سنجیده می‌شود. در روش نام «RCT» تنهای برای آزمایه هایی است که شامل گروه های کنترل هستند که در آن گروه هایی که تیمار آزمایشی را دریافت کردند با گروه های کنترل که هیچ تیماری را دریافت نمی کنند یا یک تیمار آزمون شده ی قبلی مقایسه می شوند. در این روش نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب اثر آن عامل یا مداخله بر روی متغیرهای خروجی سنجیده می‌شود. در آزمایش تصادفی کنترل‌شده، مشارکت کنندگان در آزمایش به صورت تصادفی به حداقل دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول که تحت درمان مورد آزمایش قرار می‌گیرند و گروه دوم، گروه کنترل، که برای مقایسه به کار می‌روند. هر یک از مشارکت‌کنندگان باید وظیفهٔ خود را تا حد معینی کامل کنند. پس از اتمام آزمایش، برخی از نتایج در دو گروه تحت آزمایش و گروه کنترل با هم مقایسه می‌شوند تا روابط علت و معلولی بین درمان و پاسخ به درمان ارزیابی شوند. علت این‌که به این آزمایش‌ها کنترل ‌شده گفته می‌شود به دو مورد برمی‌گردد. یکی اینکه با محدودیت‌هایی که در انجام آزمایش اعمال می‌شود، نمی‌گذاریم هم‌زمان با متغیر مستقل، متغیر دیگری بر روی نمونه‌ها اثر بگذارد. درواقع با ایزوله کردن سایر متغیرها ما قادر هستیم اثر خالص متغیر مستقل را اندازه‌گیری کنیم. آزمایش تصادفی کنترل‌شده نوعی آزمایش علمی است که در کارآزمایی‌های بالینی بهترین نوع آزمایش به شمار می‌رود. در آزمایش تصادفی کنترل‌شده، مشارکت کنندگان در آزمایش به صورت تصادفی به حداقل دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول که تحت درمان مورد آزمایش قرار می‌گیرند و گروه دوم، گروه کنترل، که برای مقایسه به کار می‌روند. هر یک از مشارکت‌کنندگان باید وظیفهٔ خود را تا حد معینی کامل کنند. پس از اتمام آزمایش، برخی از نتایج در دو گروه تحت آزمایش و گروه کنترل با هم مقایسه می‌شوند تا روابط علت و معلولی بین درمان و پاسخ به درمان ارزیابی شوند.
در این صفحه تعداد 807 مقاله تخصصی درباره آزمایش‌های تصادفی کنترل شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آزمایش‌های تصادفی کنترل شده
مقالات ISI آزمایش‌های تصادفی کنترل شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; CAPSNet; Canadian Association of Pediatric Surgery Network; RCT; randomized controlled trial; CDH; congenital diaphragmatic hernia; CDHSG; Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group; ACS NSQIP; American College of Surgeons National Surgery Quality Improv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; NMA; network meta analysis; RCT; randomized controlled trials; Meta-analysis; Network meta-analysis; Dental care; Quality evaluation; Methodological quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; A.F; Alexander Falk; ADT; Androgen Deprivation Therapy; AMSTAR; Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews; BED; Biological Effective Dose; b-PFS; Biochemical Progression-Free Survival; BT; Brachytherapy; CI; Confidence Interval; CONSORT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Adherence; eHealth; mHealth; Tracking devices; EHR; Electronic health record; EMR; Electronic medical record; FeNO; Fractional exhaled nitric oxide; IVR; Interactive voice recognition; KPCO; Kaiser Permanente of Colorado; RCT; Randomized controlled trials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Age representativeness; Antiepileptic drug; Epidemiology; Epilepsy; Meta-analysis; Randomized controlled trials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; CDS; Chinese Diabetes Society; HbA1c; haemoglobin A1c; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol; FPG; fasting plasma glucose; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; SCr; serum creatinine levels; eGFR; estimated glomerular filtration rate; RCTs; ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; ACC; anterior cingulate cortex; AI; anterior insula; CFC; intrinsic functional conectivity; CMT; cognitive and meditative therapies; dlPFC; dorsolateral prefrontal cortex; DMN; default mode network; EEG; electroencephalography; FM; fibromyalgia; fMRI; fun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Liver surgery; Laparoscopy; Hospital stay; Complication; Meta-analysis; CRD42017058124; LH; laparoscopic hepatectomy; OH; open hepatectomy; RCTs; randomized controlled trials; CNKI; China National Knowledge Infrasture; ASA; American Society of Anesthesiol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Epidemiological methods; Evidence-based medicine; Observational studies; Randomized controlled trials; Risk-benefit assessment; Méthodes épidémiologiques; Médecine fondée sur les preuves; Études observationnelles; Essais cliniques randomisés; BénÃ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Antiphospholipid syndrome; Direct oral anticoagulants; Antiphospholipid antibodies; Recurrent thrombosis; Triple positivity; Arterial thrombosis; APS; antiphospholipid syndrome; aPL; antiphospholipid antibodies; VKA; vitamin K antagonist; DOAC; direct ora
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; BACE; bronchial arterial chemoembolization; CBM; China biological medicine database; CNKI; China national knowledge infrastructure database; CENTRAL; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Chi-CTR; Chinese clinical trial registry; DCR; disease co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; NSCLC; non-small cell lung cancer; RCTs; randomized controlled trials; OS; overall survival; PFS; progression free survival; ORR; objective response rate; AEs; adverse effects; HR; hazard ratio; RR; relative risk; CI; confidence intervals; FDA; Food and D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; OA; osteoarthritis; OMT; orthopaedics manual therapy; RCT; randomized controlled trials; VAS; visual analogue scale; WOMAC; Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index; ROM; range of motion; SDM; standard difference in mean; CI; confide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Tranexamic acid; Cerebral hemorrhage; Randomized controlled trials; Systematic review; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; CVD; cardiovascular diseases; CCT; cardiac cell therapy; AMI; acute myocardial infarction; RA; refractory angina; CHF; chronic heart failure; BM-MNC; bone marrow mononuclear cells; SKM; skeletal myoblasts; EPC; endothelial progenitor cells; MSC; mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Accidental falls; Older people; Fall risk assessment tools; Diagnostic accuracy; Clinical judgement; Nursing; Treatment paradox; Randomized controlled trials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; CREB; cAMP response element binding protein; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; SCN; suprachiasmatic nucleus; TTFL; transcriptional-translational feedback loop; CR; constant routine; FD; forced desynchrony; CA/M; circadian alignment/m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Randomized controlled trials; Outcomes; Effectiveness trials; PICO; Taxonomy; COMET; Cochrane; Core outcome sets; Systematic reviews; Classification; Comparative effectiveness research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; RCTs; Randomized controlled trials; TSA; Trial sequential analysis; ICU; Intensive care unit; SSC; Surviving sepsis campaign; MeSH; Medical subject headings; APACHE; Acute physiology and chronic health evaluation; SAPS; Simplified acute physiology score;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; Randomized controlled trials; Cluster randomized controlled trials; Cluster trials; Selection bias; Meta-analysis; Baseline characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; BIA; Bioelectrical impedance analysis; BMI; Body Mass Index; DEXA; Dual-energy X-ray absorptiometry; RCTs; Randomized controlled trials; SO; Sarcopenic obesity; SPPB; Short Physical Performance Battery test; WB-EMS; Whole-body electromyostimulation; Exerc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; T2DM; type 2 diabetes; IR; insulin resistance; HbA1c; glycated hemoglobin A1c; GLUT-4; glucose transporter4; GLP-1; glucagon-like peptide-1; DPP4; dipeptidyl peptidase; eGFR; estimated glomerular filtration rate; HF; heart failure; UKPDS; United Kingdom P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; BMI; body mass index; FM; fat mass; HC; hip circumference; MHT; menopausal hormone therapy; PBF; percentage of body fat; RCT; randomized controlled trial; T2D; type 2 diabetes; WC; waist circumference; WHR; waist to hip ratio; Phytoestrogen supplementatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; AHA; American Heart Association; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CVD; cardiovascular disease; DASH; the Dietary Approaches to Stop Hypertension; FDA; Food and Drug Association; g/d; gram per day (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; SSB; Sugar-sweetened beverages; BMI; Body mass index; RDA; Recommended daily allowance; ML; Medical librarian; CINAHL; Cumulative index to nursing and allied health literature; CENTRAL; Cochrane Central register of controlled trials; RCT; Randomized contr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش‌های تصادفی کنترل شده; coronary artery bypass grafting; operative mortality; perioperative beta-blocker use; AF; atrial fibrillation; CABG; coronary artery bypass grafting; CI; confidence interval; MI; myocardial infarction; OR; odds ratio; PSA; propensity score analysis; RA; r