پتانسیل Redox

در این صفحه تعداد 399 مقاله تخصصی درباره پتانسیل Redox که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل Redox (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; CSTR; continuous-stirred-tank-reactor; DO; dissolved oxygen; DOC; soluble organic carbon; DN; soluble nitrogen; d; days; EC; electric conductivity; HA; aerated horizontal sub-surface flow wetland; nHRT; nominal hydraulic retention time; ORP; redox potenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; BD; bicarbonate-dithionite; CBD; citrate-bicarbonate-dithionite; CW; surface-flow constructed wetland; ox; oxalate; SWI; sediment-water interface; DO; dissolved oxygen concentration; Eh; soil redox potential converted to standard hydrogen electrode potent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; MFC; microbial fuel cell; BES; bio-electrochemical system; EA; electro-chemically active; CNLR; cathodic nitrate loading rate; NCV; net cathodic volume; PEM; proton exchange membrane; E′; Redox potential; TCV; total cathodic volume; TAV; total anodic vo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; DIR; daily intake rate of metals; EC; electrical conductivity; Eh; redox potential; Hb; hemoglobin; FAAS; flame atomic absorption spectrometry; GFAAS; graphite furnace atomic absorption spectrometry; ICP-MS; mass spectrometry with inductively coupled plas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; BFS; blast furnace slags; BOD5; biochemical oxygen demand after five days; Cef; effluent concentration of a given pollutant; CFU; colony forming unit; Cin; influent concentration of a given pollutant; COD; chemical oxygen demand; CW; constructed wetland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; Live-cell imaging; Oxidant stress; Toxicology; Xenobiotic; Reactive oxygen species; Glutathione; Redox potential; Fluorescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; BOD; biological oxygen demand; CEC; cationic-exchange capacity; COD; chemical oxygen demand; δ; dry density; σ; electrical conductivity; Eh; redox potential; Ex_Cation; exchangeable cation; Kd; partition/distribution coefficient; MW; municipal waste; LM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل Redox; Biomarker; childhood asthma; treatment response; cysteine; inflammation; oxidative stress; refractory asthma; severe asthma; ACQ; Asthma Control Questionnaire; Eh; Redox potential; GR; Glucocorticoid receptor; ROS; Reactive oxygen species;