آشنایی با موضوع

روش‌شناسی سطح پاسخ (Response Surface Methodology) یا به اختصار RSM، مجموعه‌ای از روش‌های ریاضی است که رابطهٔ بین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل (مورد مطالعه) تعیین می‌کند. این روش در سال ۱۹۵۱ توسط باکس و ویلسون معرفی شد، تا به امروز نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای طراحی آزمایش استفاده می‌گردد. هر چند بسیاری این روش را به عنوان یک شبه مدل (Metamodel) می‌دانند. مطالعاتی نظیر مطالعهٔ کرمی و همکاران روش سطح پاسخ را به عنوان یک روش قابل قبول در مقایسه با روش‌های سنتی مدل سازی نشان داده است. در علوم مهندسی بسیاری از پدیده‌ها بر مبنای تئوری‌های مربوط به خودشان مدل سازی می‌شوند. این درحالیست که بسیاری از پدیده‌ها به دلیل تعداد زیاد عوامل کنترل کننده، ناشناخته بودن مکانیسم یا پیچیدگی محاسباتی، قابلیت داشتن مدل ریاضی مناسب را ندارند. در چنین مواردی استفاده از روش‌های تجربی مدلسازی کارساز است؛ روش سطح پاسخ به عنوان یکی از روش‌های مدل سازی تجربی مطرح است. روش سطح پاسخ، یکی از رویکردهای بررسی در طراحی آزمایشها و علوم وابسته است. در روش سطح پاسخ سعی می‌شود تا با استفاده از یک طرح آزمایش مناسب، راهی برای تخمین برهمکنش‌ها(Interactions)، اثرات درجه دوم و حتی شکل موضعی سطح پاسخ مورد مطالعه یافته شود. در این میان اهداف خاصی به طور جدی دنبال می‌شوند که از مهمترین‌شان می‌توان به بهبود فرایند با یافتن ورودی‌های بهینه، رفع مشکلات و نقاط ضعف فرایند و پایدارسازی آن اشاره کرد. در اینجا پایدارسازی مفهوم مهمی در آمار کیفیت است که به حداقل کردن اثرات متغیرهای ثانویه یا غیر کنترلی (اغتشاشی) دلالت می‌کند. انجام روش سطح پاسخ بدون داشتن اطلاعات در مورد فرایند و متغییرهای مؤثر بر آن، می‌تواند گمراه کننده باشد. متداول‌تر است که قبل از انجام مراحل روش سطح پاسخ، فرایند مورد مطالعه به خوبی بررسی شود و در ابتدا از یک طرح آزمایش غربال برای شناسایی اثر ورودی‌ها بر فرایند مورد مطالعه استفاده گردد.
در این صفحه تعداد 791 مقاله تخصصی درباره روش‌شناسی سطح پاسخ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روش‌شناسی سطح پاسخ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; GEO; NCBI Gene Expression Omnibus; GES; Gene Expression Signature; TCT; Tocotrienols; LB; Lactobacillus; AMF; Amorfrutin; I3C; Indole-3-carbinol; RSM; Rosemary; CA; Carnosic Acid; WFNA; Withaferin A; SFN; Sulforaphane; RVT; Resveratrol; TRVT; Transresvera
مقالات ISI روش‌شناسی سطح پاسخ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CAS; sodium caseinate; DHA; docosohexaenoic acid; DHS; dynamic head space; EPA; eicosapentaenoic acid; PC; phosphatidylcholine; PV; peroxide value; RSM; response surface methodology; Omega-3; O/w emulsions; Lipid oxidation; Milk protein; Phospholipids; Op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; PGH; pistachio green hull; DE; degree of esterification; LMP; low methoxyl pectin; HMP; high methoxyl pectin; GRAS; generally recognized as safe; LSR; liquid to solid ratio; RSM; response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; TFA; trifluoroacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Algae; Anaerobic co-digestion; Biomass; Renewable energy; Waste paper; AD; anaerobic digestion; ANOVA; analysis of variance; F/I; feedstock/inoculum; KDP; potassium dihydrogen phosphate; MC; moisture content; RSM; response surface methodology; TS; total s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Sugar beet molasses; Colourant; Decolourisation; Turbidity; Bentonite; ADHs; alkaline degradation products of hexoses; SC; sucrose content; DS; dry substance; RSM; response surface methodology; ICUMSA; International Commission for Uniform Methods of Sugar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; RSM; Reynolds Stress Model; EDC; Eddy Dissipation Concept; SNCR; selective non-catalytic reduction; FG DeNOx; flue gas denitrification; MOQ; minimum orthogonal quality; AEQ; average element quality; Methane; Ammonia; NO emission; Premixed flames; Numerica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; NLC; nanostructured lipid carrier; NLCs; nanostructured lipid carriers; SLNs; solid lipid nanoparticles; PpO; Pterodon pubescens fruit oil; TSL; type of solid lipid; PC; Phospholipon® 80H concentration; TAS; type of aqueous surfactant; TEM; transmission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CHFS; continuous hydrothermal flow synthesis; Zr-Sn-O; tin doped zirconium oxide; Zr-Sn/GO; tin doped zirconia/graphene nanocomposite; DMC; dimethyl carbonate; XRD; X-ray powder diffraction; TEM; transmission electron microscopy; BET; Brunauer Emmet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CAE; chlorogenic acid equivalent; CF; coarse fraction recovered after turbo-separation; DM; dry matter; DDM; delipidated dry matter; D50; mass-median-diameter of particles (average particle diameter by mass); ES; electrostatic sorting; FF; fine fraction r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; θ1/2; half-life; %Clay; quantity of nanoclay; %Plast; quantity of plasticizer; CRV; carvacrol; d001; interlayer spacing distance; DoE; design of experiments; E; Young's modulus; META; montmorillonite clay surface modified with a mass fraction of 25 −
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Austenitic stainless steel; Deep cryogenic treatment; Shallow cryogenic treatment; Tempering; Drilling; Surface roughness; Ovality; Burr; RSM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; AFR; air fuel-ratio; ANN; artificial neural network; AI; artificial intelligence; bTDC; before top dead centre; BDC; bottom dead centre; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; BVP; butano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; GVL; γ-valerolactone; RB; Residual Biomass; PSSF; Pre-hydrolysis simultaneous saccharification and fermentation; NP; Nonylpheol; RSM; Response surface methodology; NS; Non-significant; CR; Cellulose recovery %; Organosolv pretreatment; Eucalyptus; Gamma-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; AYL; type AY from Candida cylindracea; BDO; 1,4-butanediol; [C4mim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; [C4mim][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Biodiesel; Castor oil; Optimisation; Response surface methodology; Diesel engine performance; Exhaust emissions analysis; M:O; methanol to oil ratio; RSM; response surface methodology; RCCD; rotatable central composite design; ANOVA; analysis of variance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; BDS; bio-desulfurization; HDS; hydro-desulfurization; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; DMF; dimethylfurmamide; MNPs; magnetic nanoparticles; BSM; basal salt medium; SEM; scanning electron microscope; TEM; transmission electron microscope; RSM; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Wet granulation; dynamic image analysis; response surface methodology; agglomeration; breakage; BS; Big scrap (% w/w of wet granules with size between 10,000 μm and 20,000 μm); di; Particles diameter in the class “i”; DIA; Dynamic image analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; AA; amino acid; AID; apparent ileal digestibility; ANF; anti-nutritional factors; BWG; body weight gain; CF; crude fat; CON; control diet; CP; crude protein; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; ET; enzymatic treatment; ETP; enzymatically treated p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; MNPs; magnetic nano particles; UV-Vis; ultraviolet-visible; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TGA; thermogravimetric analysis; XRF; X-ray fluorescence; XRD; X-ray diffraction; EDX; energy-dispersive X-ray; SEM; scanning electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; LbL; layer-by-layer; OCC; old corrugated container; AFM; atomic force microscopy; SEM; scanning electron microscopy; RCT; ring crush test; RSM; response surface methodology; PEMs; polyelectrolyte multi-layers; CCD; central composite design; DDJ; Dynamic D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CFD; computational fluid dynamics; DNS; direct numerical simulation; DPM; discrete phase model; GSPA; Gas processing supplier's association; LES; large eddy simulation; PRESTO; pressure staggering option; QUICK; quadratic upwind interpolation for convecti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Thin-wall milling; Measurement of surface roughness; Cutting force; Aluminum alloy 2024-T351; Tool diameter; Precision machining; ADOC; axial depth of cut; ANOVA; analysis of variance; CL; cutter contact length; CNC; computer numerically controlled lathe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; MB; methylene blue; AC; activated carbon; RSM; response surface method; CCD; central composite design; IR; impregnant ratio; Activated carbon; Spent mushroom compost; Central composite design; Methylene blue adsorption; Phosphoric acid activation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CCD; Central Composite design; RSM; Response Surface Methodology; AAS; atomic absorption spectrometry; ICPAES; inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy; DPP; differential pulse polarography; ASV; anodic stripping voltammetry; TIMS; Thermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; ATZ; Atrazine; CDD; Central composite design; COD; Chemical oxygen demand; DO; Dissolved oxygen; EPA; Environmental protection agency; HPLC; High performance liquid chromatograph; HRT; Hydraulic retention time; MBBR; Moving bed biofilm reactor; PAOs; Phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Rice straw; Alkaline wet air oxidation; Response surface methodology; FT-IR; SEM; Saccharification; AWAO; Alkaline Wet Air Oxidation; RSM; Response Surface Methodology; FT-IR; Fourier-Transform Infrared Spectroscopy; %ECC; % enzymatic cellulose convertibi