آشنایی با موضوع

روش‌شناسی سطح پاسخ (Response Surface Methodology) یا به اختصار RSM، مجموعه‌ای از روش‌های ریاضی است که رابطهٔ بین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل (مورد مطالعه) تعیین می‌کند. این روش در سال ۱۹۵۱ توسط باکس و ویلسون معرفی شد، تا به امروز نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای طراحی آزمایش استفاده می‌گردد. هر چند بسیاری این روش را به عنوان یک شبه مدل (Metamodel) می‌دانند. مطالعاتی نظیر مطالعهٔ کرمی و همکاران روش سطح پاسخ را به عنوان یک روش قابل قبول در مقایسه با روش‌های سنتی مدل سازی نشان داده است. در علوم مهندسی بسیاری از پدیده‌ها بر مبنای تئوری‌های مربوط به خودشان مدل سازی می‌شوند. این درحالیست که بسیاری از پدیده‌ها به دلیل تعداد زیاد عوامل کنترل کننده، ناشناخته بودن مکانیسم یا پیچیدگی محاسباتی، قابلیت داشتن مدل ریاضی مناسب را ندارند. در چنین مواردی استفاده از روش‌های تجربی مدلسازی کارساز است؛ روش سطح پاسخ به عنوان یکی از روش‌های مدل سازی تجربی مطرح است. روش سطح پاسخ، یکی از رویکردهای بررسی در طراحی آزمایشها و علوم وابسته است. در روش سطح پاسخ سعی می‌شود تا با استفاده از یک طرح آزمایش مناسب، راهی برای تخمین برهمکنش‌ها(Interactions)، اثرات درجه دوم و حتی شکل موضعی سطح پاسخ مورد مطالعه یافته شود. در این میان اهداف خاصی به طور جدی دنبال می‌شوند که از مهمترین‌شان می‌توان به بهبود فرایند با یافتن ورودی‌های بهینه، رفع مشکلات و نقاط ضعف فرایند و پایدارسازی آن اشاره کرد. در اینجا پایدارسازی مفهوم مهمی در آمار کیفیت است که به حداقل کردن اثرات متغیرهای ثانویه یا غیر کنترلی (اغتشاشی) دلالت می‌کند. انجام روش سطح پاسخ بدون داشتن اطلاعات در مورد فرایند و متغییرهای مؤثر بر آن، می‌تواند گمراه کننده باشد. متداول‌تر است که قبل از انجام مراحل روش سطح پاسخ، فرایند مورد مطالعه به خوبی بررسی شود و در ابتدا از یک طرح آزمایش غربال برای شناسایی اثر ورودی‌ها بر فرایند مورد مطالعه استفاده گردد.
در این صفحه تعداد 791 مقاله تخصصی درباره روش‌شناسی سطح پاسخ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش‌شناسی سطح پاسخ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; BV; bed volume (L); C; metal concentration (mg·L− 1); D; distribution coefficient; DOE; design of experiments; E; metal retention efficiency (%); M; mass resin (g); PLS; pregnant liquid solution; PLS1; pregnant liquid solution from mineral leaching; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; ABC; artificial bee colony; ANN; artificial neural network; BHP; bottom hole pressure; CCS; cyclic steam stimulation; CMG; computer modelling group; COP; cumulative oil production; EOR; enhanced oil recovery; NP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; DE; design of experiments; CCD; central-composite design; RSM; response surface methodology; IF; influencing factors; OF; objective functions; Hemicellulosic ethanol; Softwood residue; Steam-explosion pretreatment; Central-composite design; Response-surfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; BFT; biofloc technology; CFD; computational fluid dynamics; CWST; culture water storage tank; DEM; discrete element method; DPM; discrete phase model; E-E; Eulerian-Eulerian; E-L; Eulerian-Lagrangian; HDVS; hydraulic vortex separator; HRT; hydraulic reten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Tranexamic acid (PubChem CID: 5526); Glycerol (PubChem CID: 753); l-Arginine (PubChem CID: 6322); l-Lysine (PubChem CID: 5962); Tween-80 (PubChem CID: 5281955); Ethylene Glycol (PubChem CID: 174); Urea (PubChem CID: 1176); Glycine (PubChem CID: 750); Trit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; PEUF; polymer enhanced ultrafiltration; PEI; polyethyleneimine; MW; molecular weight; MWCO; molecular weight cut-off; PFI; performance index of the membrane (L/m2 h); ANN; artificial neural network; BP; back-propagation; MLP; multi-layer perceptron; MSE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; 2,4-D; dichlorophenoxyacetic acid; [35S]TBPS; [35S]tertiary-butylbicyclophosphorothionate; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 4CL; 4-coumarate: CoA ligase; 4-O-MH; 4-O-methylhonokiol; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; 8-oxo-dG; 8-oxo-2′-deoxyguanosine; AChE; acetylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Ultrasound-assisted extraction (UAE); Convention extraction (CE); Rice lipid; Response surface methodology (RSM)CCD; central composite design; CE; convention extraction; GC-MS; gas chromatography and mass spectrometry; RSM; response surface methodology; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Immobilized yeast; Corn stover; Doping; Bioethanol; LPCS; CO2-laser pretreated corn stover; RSM; Response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; AFM; atomic force microscopy; IM; inverted microscope; YPG; yeast extract peptone dextrose medium; DD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Gluten-free; Nutrition; Glycemic response; Sensory acceptance; CD; Celiac disease; DF; Dietary fiber; fwb; flour weight basis; GF; Gluten-free; GFB; Gluten-free bread; GI; Glycemic index; GL; Glycemic load; GR; Glycemic response; HI; Hydrolysis index; HPM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Potato pulp; Enzymatic isolation; Patatin; Protease inhibitors; Optimization; Termamyl; α-amylase Bacillus licheniformis; GLase; endo-β-1,4galactanase; PGase; polygalacturonase M1; ARase; endo-arabinase; CCRD; central composite rotatable design; RSM; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Waste cooking oil methyl esters; Bio-lubricant basestock; Analysis of variance; Catalyst reusability; Thermo-oxidative stability; WCOME; waste cooking oil methyl esters; RSM; response surface methodology; WCO; waste cooking oil; OOC; oxirane oxygen conten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Sweet sorghum; Ethanol; Enzymatic hydrolysis; Pretreatment; Simultaneous saccharification and fermentation; Lignocellulose; AC; Acid Cellulignin; dw; dry weight; CCRD; Central Composite Rotatable Design; PDC; Partially Delignified Cellulignin; RSM; Respon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Anti-hypertensive property; Hypercholesterolaemia; Hypertension; Hypocholesterolaemic effect; Synbiotic; ACE; angiotensin-converting enzyme; BP; blood pressure; BSH; bile salt hydrolyse; BW; body weight; Ca+; calcium; CVD; cardiovascular disease; DBP; dia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Al; aluminum; CA; cyclooctane; CAS; stirred tank reactor cascade; CD; 1,3-cyclo-octadiene; CFD; computational fluid dynamics; CE; cyclooctene; COD; chemical oxygen demand; CP; conventional Process; CSTR; continuous stirred tank reactor; HAM; hydroaminomet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Cleaner production of biodiesel; Optimisation; Rubber seed oil methyl ester; Mass transfer; Fuel properties; RSO; rubber seed oil; RSOME; rubber seed oil methyl ester; TG; triglyceride; HC; hydrodynamic cavitation; MS; mechanical stirring; FFA; free fatty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; DPA; dipicolinic acid; Lac/Ca; carrier solution consisting of 10.0% (w/w) lactose and 1 mM CaCl2; LGG; Lactobacillus rhamnosus GG; RSM; reconstituted skim milk; SDD; single droplet drying; Tre/Ca; carrier solution consisting of 10.0% (w/w) trehalose and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Negative pressure cavitation method; Cavitation; Extraction; Food active compounds; Plant materials; DES; deep eutectic solvents; E; enzyme; H; mechanical pulverization (homogenate); HR; heating reflux; HW; hot water; IL; ionic liquids; LM; lixiviating me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CFD; Ejector; Turbulence modeling; Refrigeration; Supersonic flow; Review; Mécanique numérique des fluides (CFD); Éjecteur; Modélisation de turbulence; Froid; écoulement supersonique; Synthèse; CFD; computational fluid dynamics; COP; coefficient of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Prunus persica; Response surface methodology; Dietary fibre; Functional properties; Physicochemical characterization; aW; water activity; DF; Dietary fibre; RSM; Response surface methodology; RW; Retained water; SC; Swelling capacity; WHC; Water holding c