ساخارید

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره ساخارید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ساخارید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخارید; Supramolecular; Gel; Self-assembly; Carbohydrate amphiphile; Saccharide; Triazole; Fiber; Fibre; Cylindrical micelle; Shear; Cell culture; Biomaterial; LMWG; Low molecular weight gelator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخارید; Chemotaxis; Selection; Saccharide; TPSA; XLogP; TetrahymenaSEA, solvent exposed area; TPSA, topological polar surface area; XLogP, octanol/water partition coefficient
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخارید; Saccharide; Glycine; Density; Speed of sound; Transfer apparent molar volume at infinite dilution; Transfer apparent molar isentropic compression at infinite dilution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخارید; Saccharide; Sodium gluconate; Apparent specific volume; Partial molar volume; Viscosity B-coefficient; Taste quality; (+)-d-Xylose (PubChem CID: 644160); (−)-d-Arabinose (PubChem CID: 66308); (−)-d-Fructose (PubChem CID: 5984); (+)-d-Glucose (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخارید; 1N; haploid; 2N; diploid; CAP; canonical analysis of principal coordinates; Chl a; chlorophyll a; compl.; complex; Exp.; exponential; Decl.; declining; deriv.; derivative; F0; initial fluorescence; Fm; maximum fluorescence; GC-MS; gas chromatography-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخارید; ACG; Agrocybe cylindracea galectin; A-tetra; GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAc; CRD; carbohydrate recognition domain; RMSD; root-mean-square deviation; PEG; polyethylene glycol; Galectin; Glycan; Saccharide; ACG; X-ray crystallography; Protein engin