ارزیابی ایمنی

در این صفحه تعداد 118 مقاله تخصصی درباره ارزیابی ایمنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی ایمنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Childhood asthma; Efficacy; Omalizumab; Safety evaluation; Total IgE; AEs; adverse events; ER; emergency room; EOT; end of the treatment period; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FP; fluticasone propionate; FEV1; forced expiratory volume in 1 s;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Dead Sea mud; Nickel; Chrome; Metal traces; Risk assessment; Safety evaluation; CMR impurity; Cosmetics; Cosmetic regulation; 1223/2009/EC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Microbial culture safety; Probiotic safety; Safety evaluation; Safety decision tree; Fermented food; Fermented feed; Food safety; cGMP; current Good Manufacturing Practices; CO2; carbon dioxide; DNA; deoxyribonucleic acid; EFFCA; European Food and Feed Cu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Railway level crossing; Alternative warning systems; Driver behaviour; Safety evaluation; Logistic regression model; Mixed regression model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Safety evaluation; Botanical pesticides; Syzygium aromaticum L. (clove); Derris elliptica Benth (tuba root); Acorus calamus L. (sweet flag); Chrysanthemum cineratieaefolium Trev (pyrethrum);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Novaluron (PubChem CID: 93541); Pyriproxyfen (PubChem CID: 91753); Thiacloprid (PubChem CID: 115224); Tolfenpyrad (PubChem CID: 10110536).; Citrus; Safety evaluation; Novaluron; Pyriproxyfen; Thiacloprid; Tolfenpyrad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; Caffeic acid; Proanthocyanidin; Grape seed extract; Ultraviolet-A; Oral mucosal irritation; Wounded skin; Safety evaluation; Antimicrobial activity; BHI; brain heart infusion; CFU; colony-forming unit; CA; caffeic acid; GSE; grape seed extract; ISO; Inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; 4-NQO; 4-nitroquinoline-1-oxide; ARVs; Antiretroviral drugs; BCG; Bacille Calmette-Guerin; DMSO; Dimethylsulfoxide; FCS; Foetal calf serum; FDA; Food and Drug Administration; HIV; Human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی ایمنی; In silico prediction; Dermal absorption; Modelling; Bioavailability; Risk assessment; Cosmetic ingredient; Physicochemical properties; Safety evaluation; A; daily amount of product exposed to per kg body weight; CDK; Chemistry Development Kit; DA; dermal