آشنایی با موضوع

در شیمی کلمه اشباع (از کلمه لاتین saturare به معنی پر کردن) می‌آید. معانی گوناگون آن مفهوم رسیدن به حداکثر ظرفیت را دارا می‌باشد. شیمی آلی هیدروکربن‌ها در شیمی آلی یک ترکیب اشباع شده، هیدروکربن ای است که پیوند دو تائی یا سه تائی ندارد. برای مثال در نظر بگیرید سه ترکیب مشابه آلی هستند که به تدریج کمتر اشباع می‌شوند. اتان، اتیلن و اتین. اتان یک ترکیب کاملاً اشباع شده‌است که تنها یک پیوند بین اتم‌های هیدروژن و کربن دارد (C2H6). اتیلن، یک ترکیب غیراشباع شدهٔ اتان است که یک پیوند دوتائی با کربن دارد که دو هیدروژن تک پیوندی خود را از دست داده‌است (C2H4). و نهایتاً این که ترکیب کاملاً غیر اشباع اتان می‌باشد که یک پیوند سه‌تائی با کربن دارد و یک جفت دیگر هیدروژن تک پیوندی هیدروژن را از دست‌داده است (C2H2). [۲] اسیدهای چرب TriglycerideTallow. png اصطلاح اشباع به طور مشابه به اسید چرب موجود در چربی‌ها که می‌تواند به صورت اشباع شده یا غیراشباع اطلاق شود. با توجه به اینکه آیا عناصر اسیدهای چرب شامل پیوند دوتائی کربن-کربن داشته باشند یا خیر. تالو، اساساً به تری گلیسیرید (چربی‌ها) که عمده اجزای آن مشتق از استرهای اشباع‌شده و اسیدهای تک پیوند غیراشباع اولئیک هستند تأکید می‌کند. بسیاری از روغن‌های گیاهی شامل اسیدهای چرب دارای پیوندهای دوتائی (مونو غیراشباع) یا بیشتر (پلی غیراشباع) می‌باشند. شیمی آلی فلزی در شیمی آلی فلزی یک کمپلکس غیراشباع کمتر از ۱۸ الکترون دارد و از این‌روی حساس به اکسیداتیو افزودهٔ یک لیگاند افزوده‌است. غیراشباع مشخصهٔ کاتالیزور‌های بسیاری است، زیرا معمولاً نیاز به برای فعالیت لایه الکترونی وجوددارد. به خلاف آن یک کمپلکس اشباع نسبت به جانشینی الکترون و واکنش‌های افزوده اکسیداتیو، مقاومت می‌کند. شیمی فیزیک محلول‌ها در شیمی فیزیک اشباع نقطه‌ای است که در آن محلول یک ماده می‌تواند آنقدر حل شود که دیگر قادر به حل‌کردن مقادیر بیشتر نباشد و مقادیر افزوده ته‌نشین خواهدشد (اگر ماده جامد است). نقطهٔ بیشینیه غلظت، نقطهٔ اشباع است که بستگی دارد به دما و فشار محلول و نیز به طبیعت شیمیایی ماده حل‌شونده وابسته است. کاربرد آن در کریستالیزاسیون می‌باشد که در آن یک ماده شیمیایی خالص بدست‌می‌آید. سطوح در شیمی فیزیک هنگام اشاره به فرایندهای سطحی، اشباع، نشان دهنده درجه‌ای است که در آن، کلیه مکان‌های یک پیوند کاملاً پرشده باشد. برای مثال، اشباع بازی، به معنی کسری از کاتیون‌های غیرقابل مبادله است که کاتیون‌های بازی می‌باشند. بیوشیمی پروتئین‌ها در بیوشیمی اصطلاح اشباع اشاره دارد به اینکه چه کسری از کل مکان‌های پیوند در یک زمان معین اشغال‌شده باشد. استوکیومتری در استوکیومتری خاک، نیتروژن اشباع بدان معنی است که یک اکوسیستم مانند خاک دیگر ازت را ذخیره نمی‌کند.

در این صفحه تعداد 370 مقاله تخصصی درباره اشباع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اشباع
مقالات ISI اشباع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشباع; Dipolar order; Inhomogeneous magnetization transfer; ihMT; MT; Muscle; Myelin; Provotorov theory; Quantitative magnetization transfer; Saturation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشباع; Buried high explosive; IED; Momentum transfer; Specific impulse; Local momentum distribution; Vehicle; Detonation; Ring arrangement setup; Quartz sand; Alluvial sand; Depth of burial; Water content; Saturation; X-ray; High-speed camera;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشباع; Time-delay systems; Stability and stabilization in the sample-and-hold sense; Robustness issues; Sampled-data control; Applications with time-delay systems; Control Lyapunov-Krasovskii functionals; Invariantly differentiable functionals; Saturation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشباع; Ferrite inductors; Saturation; High current ripple; Continuous conduction mode; Discontinuous conduction mode; Numerical methods; Differential evolution; Identification algorithms;