متابولیت ثانویه

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره متابولیت ثانویه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده متابولیت ثانویه
مقالات ISI متابولیت ثانویه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; TFR; transcription factor of the TetR family; EMSA; electrophoretic mobility shift assay; LBD; ligand-binding domain; DBD; DNA-binding domain; Whole cell biosensor; Actinobacteria; Secondary metabolite; Antibiotic; Polyketide; TetR repressor protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; EO; essential oil; PAL; phenylalanine ammonia-lyase; PGPR; plant growth-promoting rhizobacteria; TOC; total phenolic compounds; VOC; volatile organic compound; VOC; Phenolic compounds; Peppermint; PGPR; Secondary metabolite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Fm; maximal fluorescence level from dark adapted leaves; F0; minimal fluorescence level from dark-adapted leaves; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of the active center of PSII in the dark; Chl; Chlorophyll; Anth; anthocyanin; Trigonella foenum-grae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Secondary metabolite; Polyketides; Nonribosomal peptides; Genes to metabolites; Metabolites to genes; Genome mining; Retro-biosynthetic enumeration; Biosynthetic gene cluster
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Pulsed electric field (PEF); Lycopersicon esculentum; Secondary metabolite; Total polyphenols; Phenylalanine ammonia lyase; Plant cell culture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Secondary metabolite; Precursor-directed biosynthesis; Mutasynthesis; Combinatorial biosynthesis; Metabolic engineering; Aspergillus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Senescence; Secondary metabolite; Cancer; Proliferation; Spanish broom; Antioxidant; AAE; ascorbic acid equivalent; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); AFE; aqueous flower extract; CNT; control sample; DAD; diode array detecto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Bai-Hu-Tang; carbohydrate; secondary metabolite; ultraperformance liquid chromatography coupled with photodiode array detector; ultraperformance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; A; adenylation; ACP; acyl carrier protein; AMT; aminotransferase; AT; acyltransferase; C; condensation; CoL; CoA ligase; Cy; cyclization; E; epimerization; KS; ketosynthase; KR; ketoreductase; MT; methyltransferase; NBRC; Biological Resource Center, Natio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Botrytis cinerea; Secondary metabolism; Toxin; Botrydial; Transcription factor; Zn(II)2Cys6; SM; secondary metabolite; BOT; botrydial; BOA; botcinic acid; PKS; polyketide synthase; TF; transcription factor; TE; transposable element; RIP; repeat-induced po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت ثانویه; Biosynthesis; Decalin; Diels-Alder cycloaddition; Fusarium PKS-NRPS hybrid; Secondary metabolite; ATMT; Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation; C6; Zn(II)2Cys6-type; ER; enoyl reductase; EtOAc; ethyl acetate; LC/ESI-MS; liquid chromatography/el