آشنایی با موضوع

ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﺷﻰ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ. نیروی ﺑﺮﺷﻰ وارد به واحد سطح را تنش برشی می گویند. تنش برشی از بردار نیروی عمود بر بردار نرمال سطح مقطع ناشی می‌شود. از سوی دیگر، تنش نرمال نیز از بردار نیروی موازی یا ناموازی نرمال سطح مقطع جسم به وجود می‌آید. تنش برشی را به اختصار با τ {\displaystyle \tau \،} \tau \، نمایش می‌دهند. تنش برشی حالتی از تنش است که در آن ذرات جسم نسبت به هم می لغزند. تنش برشی را به صورت برش ساده (Simple Shear Stress) و برش محض (Pure Shear Stress) تقسیم می نمایند.
در این صفحه تعداد 1050 مقاله تخصصی درباره تنش برشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنش برشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش برشی; P(NIPAM-co-AAc); poly(N-isopropyalacrylamide-co-acrylic acid); MG; microgel; PDA; poly(dopamine); DA; dopamine; PEG; poly(ethylene glycol); PLL-g-PEG; poly-L-lysine-graft-PEG; L; liposomes; MG/L/PDA; Non PEGylated multicompartment carriers; MG/L/PDA/PEG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش برشی; Arterial remodeling; Hypertension; Rat carotid; Endothelial dysfunction; Nitric oxide; Collagen; Mathematical model; A; Remodeled inner area; App; Apoptosis; Ang, Ang-II; Angiotesin-II; bjN,bjH; Normotensive (N) and hypertensive (H) material constants; BP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش برشی; Orbitally shaken bioreactor; Computational fluid dynamics; Shear stress; Energy dissipation rate; Oxygen transfer rate; Mammalian cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش برشی; AFM; atomic force microscopy; ANOVA; Analysis of Variance; CCD; cooled coupled device; Di-8-ANEPPS; 1-(3-sulfanato-propyl)-4-[β-[2-(di-n-octylamino)-6-naphtyl] vinyl]pyridinium betaine; ENS; enteric nervous system; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinee