آشنایی با موضوع

در علم آمار چولگی یا Skewness معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می‌باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. در هر کلامی، عبارت های “skewed” و “askew” ( به ترتیب اریب و کج شده ) برای ارجاع به موردی استفاده می گردد که خارج از خط را نشان می دهد یا در یک طرف تمایل دارد. وقتی به شکل توزیع فراوانی یا توزیع احتمال اشاره می گردد، چولگی به عدم تقارن توزیع ارجاع می کند. یک توزیع با عدم تقارن دمی که در سمت را ست گسترش داده شده، به چولگی مثبت یا چوله به راست معروف می باشد در حالی که یک نوزیع با عدم تقارن دمی که در سمت چپ گسترش داده شده، به چولگی متفی یا چوله به چپ معروف می باشد. چولگی می تواند از منفی بینهایت تا مثبت بی نهایت مقدار بپذیرد. اولین بار کارل پیرسون(1895) اندازه گیری چولگی را بوسیله ی استاندارد نمودن تفاوت بین میانگین و مد یعنی: انحراف استاندارد/(تفاضل میانگین از مد) را پیشنهاد نمود. مد جامعه به خوبی توجه مد نمونه ای برآورد نمی شود، اما می توان تفاوت بین میانگین و مد را با استفاده از سه برابر تفاضل بین میانگین از میانه برآورد نمود (استوارت و ارد، 1994) که منجر به تخمین چولگی زیر می گردد: انحراف استاندارد/(تفاضل میانگین از میانه)3. این آماره از منفی یک الی مثبت یک تغییر می کند. مقدار قدرمطلق بیش از 0. 2 چولگی زیاد را نشان می دهد (هیل دبراند، 1986). چولگی همچنین نسبت به گشتاورسوم حول میانگین تعریف می گردد، که همان مقدار مورد انتظار امتیازات Z مکعب شده می باشد. چولگی که به این طریق اندازه گیری می کردد گاهی به چولگی فیشر شناخته می شود. زمانی که انحرافات از میانگین در یک طرف آن نسبت به طرف دیگر بزرگتر باشد، این آماره از صفر و در جهت انحرافات بزرگتر تمایل پیدا می کند.
در این صفحه تعداد 346 مقاله تخصصی درباره چولگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده چولگی
مقالات ISI چولگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چولگی; SHS; superhydrophobic surface; LBM; lattice Boltzmann method; FFT; Fast Fourier Transformation; Sk; skewness; K; kurtosis; Rq; root mean square; EOS; equation of state; SS; silica sol; AFM; atomic force microscope; CA; contact angle; SA; sliding angle; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چولگی; Taylor dispersion; Skewness; Kurtosis; Spatial and temporal moments; Residence-time distribution; Extended method of moments; Lattice Boltzmann ADE schemes; Interface jump; Numerical diffusion; Stokes-Brinkman-Darcy porous flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چولگی; C32; C58; D81; CDS; Cointegration; Credit risk; Fat tail; Implied volatility; Market risk; Quantile regression; Regime shifts; Risk management; Risk signal; Skewness;