مصرف سوخت خاص

در این صفحه تعداد 40 مقاله تخصصی درباره مصرف سوخت خاص که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مصرف سوخت خاص (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; LHP; loop heat pipe; SFC; specific fuel consumption; LHPIPS; Loop heat pipe ice protection system; CIPS; conventional ice protection system; DCCLHP; double compensation chamber loop heat pipe; UAV; unmanned aerial vehicle; CC; compensation chamber; 3WV; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; NaOH; sodium hydroxide; H2SO4; sulphuric acid; B.P; brake power; S.F.C; specific fuel consumption; B.T.E; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbons; CO2; carbon dioxide; O2; oxygen; NOX; nitrogen oxide emissions; KW; kilowatts; Kg; k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; CC; Combustion chamber; CCGT; Combined-cycle gas turbine; DA; De-aerator; GT; Gas turbine; HP; High pressure; HPST; High-pressure steam turbine; HRSG; Heat recovery steam generator; IP; Intermediate pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; Ae; equivalent area; CAPAS; CAD-based Automatic Panel Analysis System; CFD; Computational Fluid Dynamics; CFR; Code of Federal Regulations; C.G.; Centre of Gravity; CIAM; Central Institute of Aviation Motors; CS; Certification Specifications; CST; Class S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; °CA; crank angle degree; ATDC; after top dead center; BBDC; before bottom dead center; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CI; compression-ignition; CO; carbon oxide; HR; heat release; HRR; heat r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; A/F; antifouling paint; AIS; automatic identification system; Cd; cadmium; CFC; chlorofluorocarbon; CH4; methane; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CO2eq; CO2 equivalent; EC; European Commission; EEDI; Energy Efficiency Design Index; EEOI; Energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; HC; hydrocarbons; ICE; internal combustion engine; NEDC; New European Driving Cycle; NO; nitrogen oxide; O2; oxygen; OBD; on-board diagnostic port; PEMS; portable emission monitoring system; SAE; Society of Automo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; CI; compression ignition; EtOH; ethanol; BD; biodiesel; SBD; soybean biodiesel; B10E5; ternary blend of 85% diesel, 10% biodiesel and 5% ethanol; B10E10; ternary blend of 80% diesel, 10% biodiesel and 5% ethanol; B10E15; ternary blend of 75% diesel, 10% b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; Fixed-bed down draft gasifier system; Biomass gasification; Mass balance; Energy balance; Elemental balance; Specific Fuel Consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; Biodiesel; Chlorella; Emission profile; Engine performance; Fuel properties; Microalgae; BTE; brake thermal efficiency; CI; compression ignition; SFC; specific fuel consumption; TFC; total fuel consumption; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbon; CO2; carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; Biodiesel; Exhaust emissions; Engine performance; Particle emissions; A10; biodiesel with 10% of animal fat; A20; 20% animal fat; A25; 25% animal fat; A30; 40% animal fat; A40; 40% animal fat; A50; 50% animal fat; CO; carbon oxide; CO2; carbon dioxide; EG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; card.; cardboard; CDM; clean development mechanism; CO2-eq.; CO2 equivalent; EF; emissions factor; DOC; degradable organic carbon; GJ; gigajoule; HDPE; high density polyethylene; k; decay rate for paper/card.; kW h; kilowatt hour; LDPE; low density polye
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; Flex-Fuel; Gasoline; Ethanol; Engine test; Combustion; A/F; air fuel ratio; BTDC; before top dead center; CNG; compressed natural gas; CFR; cooperative fuel research or code of federal regulation; E0; gasoline without ethanol; E25; gasoline with 25% vol/v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف سوخت خاص; RON, research octane number; WOT, wide open throttle; CO, carbon monoxide; HC, hydrocarbons; ppm, particulate per million; rpm, revolution per minute; bsfc, specific fuel consumption, g/kW h; Spark ignition engine; Gasoline; Research octane number; Speci