تجزیه و تحلیل طیفی

در این صفحه تعداد 146 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل طیفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل طیفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل طیفی; Pyrimidine derivatives; One-pot method; Nitrogen-containing heterocycles; Guanidine carbonate; Spectroscopic analysis; Antibacterial activity; Antifungal activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل طیفی; Environmental studies; Multivariate methods; Independent component analysis; Two-dimensional correlation spectroscopy; Spectroscopic analysis; Chromatographic analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل طیفی; Transition metals; Aromatic amino acids; Metal–ligand; Density functional theory; Spectroscopic analysis; Time-dependent density functional theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل طیفی; Transition metal complexes of bis-Schiff base; Spectroscopic analysis; Thermogravimetric studies; Fluorescence spectra; Catalytic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل طیفی; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; PCA; principal component analysis; PC; principal component; PLS; partial least squares; RMSECV; root-mean-square error of cross-validation; RMSEC; root-mean-square-error of calibration; CWM; cell wall materi