استرول

در این صفحه تعداد 265 مقاله تخصصی درباره استرول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده استرول
مقالات ISI استرول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; Anthocyanins; Cholesterol; Sterol; Hypercholesterolemia; ABCG5 and 8; ATP binding cassette transporter 5 and 8; ACAT2; acyl CoA:cholesterol acyltransferase2; CYP7A1; cholesterol-7α-hydroxylase; CrA; cranberry anthocyanins; HMG-CoA-R; 3-Hydroxy-3-methylgl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; Rare disease; Sterol; Homeostasis; Sterol regulatory element binding protein-2; ABCG8; ATP-binding cassette sub-family G member 8; SREBP-2; Sterol regulatory element-binding protein 2; LDL; low-density lipoprotein; HMGCR; 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; ASG; acyl steryl glycoside; DIM; detergent-insoluble membrane; ER; endoplasmic reticulum; FS; free sterol; LD; lipid droplet; SE; steryl ester; SG; steryl glycoside; PM; plasma membrane; Sterol; Conjugated sterol; Steryl ester; Steryl glycoside; Acyl ster
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; α-GlcChol; 1-O-cholesteryl-α-d-glucopyranoside; α-Syn; α-synuclein; β-GlcChol; 1-Ο-cholesteryl-β-d-glucopyranoside or β-cholesterylglucoside; BMP; bis (monoacylglycero) phosphate; CERT; ceramide transfer protein; CNS; central nervous system; ER; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; Abcg1; ATP-binding cassette transporter G1; BCA; bicinchoninic acid; C; carbon atoms; Cyp51; lanosterol 14α-demethylase or 14α-sterol demethylase; CypB; cyclophilin B; db; double bonds; Dhcr24; desmosterol reductase or sterol ∆24-reductase; Elovl 2; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; Cold acclimation; Oat (Avena sativa); Rye (Secale cereale); Freezing tolerance; Plasma membrane; Detergent resistant membrane (microdomain, lipid raft); Sterol; Sphingolipid; Phospholipid; CA; cold acclimation; NA; non-acclimation; PM; plasma membrane; DR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; CERT; ceramide transfer protein; ER; endoplasmic reticulum; FFAT; two phenylalanines in an acidic tract; LE; late endosome; LTP; lipid transfer protein; MCS; membrane contact site; OSBP; oxysterol-binding protein; ORP; OSBP-related protein; ORD; OSBP-rela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; 5α-cholestanol; Cholesterol; β-sitosterol; Sterol; ABCG5/8; ATP-binding cassette transporters sub-family G member 5 and 8; ACAT2; acyl-CoA: cholesterol acyltransferase 2; CYP7A1; cholesterol-7α-hydroxylase; DC; dihydrocholesterol; HDL-C; high density l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; ABC; ATP-binding cassette; ADH; alcohol dehydrogenase; ADR; adrenodoxin reductase; ADX; adrenodoxin; ARE2; sterol acyltransferase; ARV1; mediator of sterol homeostasis; BTS1; GGPP synthase; CPR; cytochrome P450 reductase; CRT; carotenogenic (genes); CYP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; FFA; free fatty acid; Car; carnitine; FA; fatty acyl; PC; glycerophosphocholine; LPC; lysophosphocholine; PE; glycerophosphoethanolamine; LPE; lysophosphoethanolamine; PI; glycerophosphoinositol; PS; glycerophosphoserine; PG; glycerophosphoglycerol; PA; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرول; ACOX2; acyl-coenzyme A oxidase 2; AMACR; alphamethylacyl-CoA racemase; CTX; cerebrotendinous xanthomatosis; CYP; cytochrome P450; EADSA; enzyme-assisted derivatisation for steroid analysis; ESI; electrospray ionisation; GC; gas chromatography; GP; Girard