آشنایی با موضوع

تکنیک استخراج با لوله جاذب متحرک به عنوان یک تکنیک تهیه و آماده سازی نمونه بدون حلال است بصورت استخراج جذبی. در استخراج جذبی آنالیت ها از ماتریکس به داخل یک فاز مایع غیر قابل حل استخراج می شوند. یک فاز استخراجی مرسوم پلی دی متیل سیلوکسان(PDMS) می باشد. جاذب های معدنی از این رو که برهمکنش های قوی و محکمی با به تله افتاده ها برقرار می کنند شرایط واجذب را مشکل و با دردسر همراه می سازند. جاذب های آلی مثل TENAX هم به خاطر فعالیت کاتالیستی شان سبب تغییر ماهیت گونه های ناپایدار شیمیایی می شوند. PDMS فاز ساکن مشهوری در GC می باشد، که پایداری گرمایی داشته و می تواند در دامنه ی وسیع دمایی (220-320 ) به کار گرفته شود و خصوصیات نفوذی خوبی دارد. تکنیک استخراج با لوله جاذب متحرک در سال ۱۹۹۹ توسط گروه پت ساندرا و برای برطرف کردن برخی محدودیت های تکنیک های موجود به ویژه برای بهبود بازیافت آنالیت هایی با فراریت متوسط تا بالا ابداع شد. مزایا: ۱- این روش سریعتر از تکنیک های مرسوم می باشد. ۲- حذف مراحل آماده سازی نمونه از لحاظ زمان، هزینه و حلال ها از مهمترین مزایا است. ۳- حساسیت بیشتر از ۱۰۰۰ بار نسبت به SPME دارا است. ۴- محدودیت های بسیار کمتر در تعیین ترکیبات دارد. ۵- تکرارپذیری بالایی دارد. ۶- استفاده چندین بار از ستونها امکان پذیر است. ۷- استخراج چندین نمونه به طور همزمان صورت می گیرد. ۸- کمی، با دامنه خطی وسیع است. ۹- انجام آنالیزهای واجذب حرارتی و کروماتوگرافی گازی به صورت اتوماتیک. ۱۰- بازیافت آنالیت ها قابل پیش بینی است.
در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره استخراج با لوله جاذب متحرک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخراج با لوله جاذب متحرک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Stir bar sorptive extraction; Poly(ether ether ketone) jacket; Detachable dumbbell-shaped structure; p-Naphtholbenzein; Sudan dyes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; OPP; Organophosphorus pesticides; GC; Gas chromatography; LC; Liquid chromatography; NPD; Nitrogen-phosphorus detector; MS; Mass spectrometry; LLE; Liquid-liquid extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid extraction; SBSE; Stir bar sorptive extraction; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; TCs; tetracyclines; TC; tetracycline; OTC; oxytetracycline; CTC; chlortetracycline; DC; doxycycline; MRL; maximum residue limit; HPLC; high performance liquid chromatography; UV; ultraviolet detection; DAD; diode-array detector; FL; fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Stir bar sorptive extraction; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; Polar and non-polar emerging and priority pollutants; Ethylene glycol modified silicone stir bar coating; Surface water; Tap water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Polydopamine (PDA); Sorption-based extraction; Adsorbents; Sample pretreatment; Solid-phase extraction (SPE); Solid-phase microextraction (SPME); Stir bar sorptive extraction (SBSE); Magnetic solid-phase extraction (MSPE); AA; acrylamide; BMOs; binary met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Molecularly imprinted polymers; Sample preparation; Environmental analysis; Solid-phase extraction; Solid-phase microextraction; Stir bar sorptive extraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Emerging pollutants; Sample pretreatment methods; Pharmaceuticals; Personal care products; Endocrine disrupting compounds; Environmental samples; Chromatographic techniques; ASE; accelerated solvent extraction; BDE; bromodiphenyl ether; BFRs; brominated f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Montmorillonite; Epoxy resin; Stir bar sorptive extraction; Multisyringe flow injection analysis; High performance liquid chromatography; Chlorophenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Carbon nanotubes; Coatings; Food; Graphene; Metal-organic frameworks; Nanomaterials; Nanoparticles; Sorbents; µdSPE; micro-dispersive solid-phase extraction; 17β-E2; 17β-estradiol; AAS; atomic absorption spectroscopy; AMT; 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Triclosan; Personal care products; Electrochemistry; Capillary zone electrophoresis; Molecularly imprinted polymers; Chromatography-mass spectrometry; Spectrophotometry; Chemiluminescence; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AQA; Analytical Quality Assur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Olfactory communication; Scent marking; Mammalian semiochemicals; Gas chromatography-mass spectrometry; Stir bar sorptive extraction; Androgens;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Graphene oxide/polyethyleneglycol composite; Fluoroquinolones; Stir bar sorptive extraction; High-performance liquid chromatography-fluorescence detector; Chicken muscle; Chicken liver;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Stir bar sorptive extraction; Electrode array; Electrochemical polymerization molecularly imprinted film; Fe3O4@meso-/macroporous TiO2 microspheres; Exogenous estrogens; Pork and chicken
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Anti-inflammatory drugs; Water analysis; LC-MS/MS; Stir bar sorptive extraction; Polar organic chemical integrative sampler;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Stir bar sorptive extraction; Solid phase extraction; Sample preparation; Analytical applications; Environmental samples; Food samples; Clinical samples
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; SBSE; stir bar sorptive extraction; SPME; solid phase microextraction; APTMS; 3-(aminopropyl)-trimethoxy silane; APTMS II; 3-(aminopropyl)-trimethoxy silane-initiator derivative; DA; dopamine; MIP; molecularly imprinted polymer; MIP-MWCNTs-CE; MIP-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; EM; ectomycorrhizal fungi; VOC; volatile organic compound; SQT; sesquiterpene; MT; monoterpene; OVOC; other volatile organic compound; SBSE; stir bar sorptive extraction; HSSE; headspace sorptive extraction; TIC; total ion count; PDMS; polydimethylsiloxan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; Sample preparation; Solid-phase microextraction; Stir bar sorptive extraction; Magnetic solid phase extraction; Micro-solid phase extraction; Green analytical chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با لوله جاذب متحرک; ACN; acetonitrile; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2′-azobis-isobutyronitrile; APS; ammonium persulfate; AM; acrylamide; AML; amlodipine; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BMA; butyl methacrylate; Boc; tert-butoxycarbonyl; Boc-Trp; tert-