ویژگی های ساختاری

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره ویژگی های ساختاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویژگی های ساختاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; Xanthan gum; Carboxymethylation; Etherification; Carboxymethyl xanthan; Physico-chemical properties; Structural characteristics; Rheology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; Fe-oxalate minerals; Synthetic analogous complexes; Synthesis; Structural characteristics; Thermal behavior; Spectroscopic and magnetic properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; UHP; ultra-high pressure; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffractometer; SEC-MALLS-RI; size exclusion chromatography connected with multi-angle laser light scattering and refractive index system; RVA; rapid visco analyzer; DSC; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; TN, total nitrogen; NCN, non-casein nitrogen; NPN, non-protein nitrogenFunctional property; Stretchability; Peptides; Physicochemical characteristics; Structural characteristics; In silico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; Functionally graded materials; Structural characteristics; Thermo-electro-mechanical loading; High technology materials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; Polymeric micelle; Small-angle X-ray scattering; Outermost shell surface PEG density; Macrophage uptake; Structural characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های ساختاری; POM; polarized optical microscopy; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; 13C NMR; solid state 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy; HAMS; high amylose maize starch; RS; resistant