بهینه سازی ساختاری

در این صفحه تعداد 394 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی ساختاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بهینه سازی ساختاری
مقالات ISI بهینه سازی ساختاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Multi-objective evolutionary optimization; Reliability-based design optimization (RBDO); Structural optimization; Non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II); First order reliability analysis (FORM); Truss structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Structural optimization; Flexible multibody systems; Weakly coupled method; Equivalent static load (ESL); Nonlinear finite element method; Local frame formalism (SE(3));
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Coreless self-centering brace; Aramid fibers; Cyclic behavior; Structural retrofit; Nonlinear response history analysis; Structural optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Cost efficiency analysis; Multi-storey steel buildings; Steel frameworks; Beam-column connections; Bracing configurations; Structural optimization; Parallel evolution strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Robust topology optimization; Design under uncertainty; Random vibrations; Structural optimization; Filtered white noise; Stochastic dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Reliability-based design optimization; Stochastic loads; Reliability analysis; Monte Carlo simulation; Earthquake engineering; Structural optimization; High-dimensional problems
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ساختاری; Finite element; Structural optimization; Nonlinear normal mode; Harmonic balance; Adjoint method; Hardening/softening behavior;