آشنایی با موضوع

فرازش یا تصعید Sublimation به گذرش حالت ماده‌ای از جامد به گاز گفته می‌شود. در این گذرش حالت، ماده به حالت میانی آبگون یا مایع نمی‌گذرد. از نمونه‌های آشنا برای فرازش می‌توان گذرش نفتالین به گاز و گذرش برف به بخار را نام برد. فرازش وارون چگالش است که در آن ماده از گاز به جامد می‌گذرد. روش تصعید را میتوان به جای تبلور برای تخلیص بعضی از جامدات به کار برد. در این روش از اختلاف فشار بخار اجسام جامد استفاده می شود و این عمل از جهتی به تقطیر ساده شباهت دارد. نمونه ناخالص در درجه حرارتی پایین تر از نقطه ذوب آن گرم می شود و مستقیما از حالت جامد به صورت بخار در می آید و بعد بخار حاصل فورا در سطح سردی به حالت جامد متراکم می شود (متبلور می شود). این دو مرحله بدون مداخله حالت مایع صورت می گیرد. فشار بخار یک جامد و فرایند تصعید: مولکول ها در یک بلور، حول محور خود در شبکه نوسان می‌کنند. توزیع انرژی جنبشی بین این مولکول ها نظیر توزیع انرژی جنبشی بین مولکول های مایع و گاز است. در یک بلور، انرژی از مولکولی به مولکول دیگر منتقل می‌شود و از این‌رو انرژی هیچ مولکولی ثابت نیست. مولکول های پرانرژی در سطح بلور می‌توانند بر نیروهای جاذبه بلور غلبه کرده، به فاز بخار بگریزند. اگر بلور در یک ظرف سربسته باشد، سرانجام حالت تعادلی برقرار می‌شود که در آن حالت، سرعت جدا شدن مولکول ها از جامد با سرعت بازگشت مولکول های بخار به بلور برابری می‌کند. فشار بخار یک جامد در دمای معین، معیاری از تعداد مولکول ها در حجم معینی از بخار در حالت تعادل است. تصعید یا والایش Sublimation عبارت است از فرایند ناخودآگاه حل آرزوهای ناکام از طریق فعالیت هایی که از نظر اجتماعی مقبول و پذیرفته‌است. فروید بر این باور بود که می‌توان هنر، موسیقی، رقص، شاعری، تحقیق علمی و دیگر فعالیت‌های خلاقانه را برای کاتالیزه کردن انرژی‌های مختلف در جهت رفتارهای سازنده به کار برد. مثلاً اشخاص بسیار پرخاشگر ممکن است به ارتش بروند یا به ورزش بوکس روی بیاورند یا به دیگر ورزش‌های رزمی بپردازند. به باور فروید تقریباً همه آرزوهای قوی ممکن است والایش شوند. والایش در سطح ناخودآگاه روی می‌دهد. کسانی که شخصیت مضطرب دارند ممکن است ترس خود را از انتقاد شدن و تحویل گرفته نشدن با تلاش‌های خود برای خشنود ساختن دیگران والایش نمایند. اولین متفکری که از کلمه والایش در مفهوم روانی استفاده نمود، فردریش نیچه بود. نیچه نوشت: والایش نه رفتاری خود خواهانه است، و نه نقطه نظری کاملا بی غرضانه و بی طرفانه.
در این صفحه تعداد 234 مقاله تخصصی درباره تصعید، فرازش، والایش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصعید، فرازش، والایش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصعید، فرازش، والایش; Psychanalyse; Cure psychanalytique; Doute; Négation; Pensée; Clivage; Processus psychique; Sublimation; Étude théorique; S. FreudPsychanalysis; Psychanalytic cure; Doubt; Denial; Thinking; Splitting; Mental process; Sublimation; Theoretical study; S. Freu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصعید، فرازش، والایش; 2-Aminofluorene; 2-Nitrofluorene; Enthalpy; Entropy; Gibbs energy; Calorimetry; Combustion; Sublimation; Fusion; Vapour pressure; Computational thermochemistry; G3 and G4 calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصعید، فرازش، والایش; Enthalpy; Entropy; Gibbs free energy; Formation; Sublimation; Combustion calorimetry; Vapour pressures; G3(MP2)//B3LYP; Calvet microcalorimetry; Knudsen effusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصعید، فرازش، والایش; Psychanalyse; Sublimation; Structure psychique; Paranoïa; Névrose hystérique; Névrose obsessionnelle; Chose; Vide; Étude théoriquePsychoanalysis; Sublimation; Psychic structures; Paranoia; Hysterical neurosis; Obsessional neurosis; Thing; Void; Theoretica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصعید، فرازش، والایش; Phase change; Refrigeration; Solid–gas two-phase flow; Sublimation; Heat transfer; ReviewChangement de phase; Froid; Ecoulement dipahasique solide-gaz; Sublimation; Transfert de chaleur; Synthèse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصعید، فرازش، والایش; Art; Baker Josephine; Biographie; Das ding; Klein Melanie; Lacan Jacques; Michaelis Karen; Peinture; Sublimation; Walton Jean; Weber Leigh-Kjær Ruth; Art; Baker Josephine; Biography; Das ding; Klein Melanie; Lacan Jacques; Michaelis Karen; Painting; Subl