سوپر اکسید

در این صفحه تعداد 1538 مقاله تخصصی درباره سوپر اکسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوپر اکسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Arsenite; Mitochondrial superoxide; Nrf2, GSH; Mitochondrial permeability transition; Apoptosis; AA; l-ascorbic acid; BSO; DL-buthionine-[S,R]-sulfoximine; CsA; cyclosporin A; DHR; dihydrorhodamine 123; DTNB; dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); EB; extracell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; myocardial inflammation; oxidative stress; poly(ADP-ribose) polymerase-1; Takotsubo cardiomyopathy; 3AB; 3-aminobenzamide; ANOVA; analysis of variance; ISO; isoproterenol; LV; left ventricular; NFκB; nuclear factor kappa B; NO; nitric oxide; NOS; nitric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Redox signalling; Nitro-oxidation; Oxidative stress; Nitric oxide; Superoxide; Peroxynitrite; S-nitrosation; Tyrosine nitration; Lipid peroxidation; Biomarkers; TBARS; 4-HNE-His adducts; Protein carbonylation; Antioxidants; ACR; acrolein; ALE; aldehydic e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Auxin metabolism; Brassica rapa ssp. pekinensis; Growth inhibition; Reactive oxygen species; Short-term salinity stress; Stress hormones; Principal component analysis; AA; ascorbic acid; ABA; abscisic acid; ANT; anthranilate; APX; ascorbate peroxidase; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Cigarette smoke; Oxidative stress; Antioxidant; Taurine; Inflammation; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; CAT; catalase; CEUA; Committee on Animal Use; CG; control group; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CS; cigarette smoke; CSG; cigarette sm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Reactive oxygen species; Fluorescent probes; Chemiluminescent probes; Bioluminescent probes; Superoxide; Hydrogen peroxide; Peroxynitrite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; ΔΨ; Mitochondrial Membrane Potential; 5FU; 5-Flurouracil; ANOVA; Analysis of Variance; ANT; Adenine Nucleotide Transporter; CAs; Chemotherapeutic Agents; CI-V; Complex I-V; Cu2 +;  Copper; DM; Differentiation Media; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; DPI; diphenyleneiodonium; mROS; mitochondrial ROS; ROS; reactive oxygen species; SDH; succinate dehydrogenase; TIFA; thenoyltrifluoroacetone; Barley root; Cell death; Mercury; Reactive oxygen species; Succinate dehydrogenase; Superoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; ACh; acetylcholine; ApoB100; apolipoprotein B100; B2M; β2-microglobulin; BH4; tetrahydrobiopterin; CaM; calmodulin; DHE; dihydroxyethidine; E+; ethidium; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EPR; electron paramagnetic resonance; FAD; flavin adenine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; ADP; adenosine-diphosphate; AK; adenylate kinase; BSO; buthionine sulfoximine; CYP; cytochrome P450; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; DTNB; 5,5′-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid); FCCP; trifluoromethoxy carbonylcyanide phenylhydrazone; FCS; fetal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; DRG; dorsal root ganglia; ([Ca2+]i); intracellular Ca2+ concentration; KA; kainic acid; MD; Minamata Disease; MeHg; methylmercury; MN; motor neuron; NMDA; N-methyl-d-aspartate; SOD1; superoxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; cardiac; reactive oxygen species; vascular; Ang II; angiotensin II; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; H2O2; hydrogen peroxide; HF; heart failure; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NO; nitric oxide; NOX; nicotinamide adenine dinucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Erythrocytes; Hydrogen peroxide; Hyperbilirubinemia; Lipid peroxidation; Superoxide; BR; bilirubin; DMPC; 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondialdehyde; PA; penicillamine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; EOC; epithelial ovarian cancer; SNP; single nucleotide polymorphisms; O2•−; superoxide; H2O2; hydrogen peroxide; NAD(P)H; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; iNOS; inducible nitric oxide synthase; MPO; myeloperoxidase; SOD; superoxide dismuta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; CPD; cyclobutane pyrimidine dimer; chCPD; chemiexcitation induced CPDs; NOS; nitric oxide synthase; NOX; NADPH oxidase; UVA; ultraviolet A radiation (320-400 nm); UVB; (280-320 nm); UVC; (100--280 nm); Ultraviolet; Cyclobutane pyrimidine dimer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; DCFDA); 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; FCCP); carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone; CoQ); Coenzyme Q; CI); Complex I; ETC); electron transport chain; H2O2); hydrogen peroxide; HE); hydroethidine; LC); liquid chromatography; MS); mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; 4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; aCDase; acid ceramidase; Akt; Akt/protein kinase B; aSMase; acid sphingomyelinase; CalA; calyculin A; CAPP; ceramide activated protein phosphatase; CDase; ceramidase; Cer; ceramide; Des
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; CAT; catalase; H2O2; hydrogen peroxide; NOX; NADPH oxidase; O2•−; superoxide; ROS; reactive oxygen species; dim-5; defective in methylation-5; hpo; heterochromatin protein; ChIP-qPCR; chromatin immunoprecipitation assay-quantitative polymerase chain r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; Antioxidant; Oxidative stress; Redox; Tumor; Cancer therapy; Akt; protein kinase B; AMPK; 5′-adenosine monophosphate-activated protein kinase; ATM; ataxia telangiectasia-mutated; DR5; death receptor 5; EC; epicatechin; ECG; epicatechin-3-gallate; EGC; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر اکسید; CONP; cerium oxide nanoparticle; SO; superoxide; SOD; superoxide dismutase; XA; xanthine; XO; xanthine oxidase; ROS; reactive oxygen species; Immunoisolation; Beta cell; Alginate; Nanoceria; Free radical;