تولید پایدار

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره تولید پایدار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تولید پایدار
مقالات ISI تولید پایدار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Biomass waste; Polylimonene carbonate; Energy co-generation; Process design; Life cycle assessment; Sustainable production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Process integration; Process intensification; Circular economy; Sustainable production; GHG emissions; Water management; Waste management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Segmentation Strategies; Multi-variant Production; Material Flow Simulation; Lot Size Configuration; Sustainable Production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Sustainable production; Theory of planned behaviour (TPB); Confirmatory Factor Analysis (CFA); Hierarchical Regression Analysis; Empirical research; Operations management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Best available techniques; Engraulis encrasicolus; Integrated product policy; Integrated prevention pollution and control directive; Life cycle assessment; Sustainable production; BAT; Best Available Techniques; BREF; Best Available Techniques reference d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Eco-innovation; Environmental performance; Inter-sectoral linkages; International spillovers; Value chain; Sustainable production; Governance systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Soil-borne plant pathogens; Disease suppressive soil; General disease suppression; Grassland ecosystems; Pastoral agriculture; Sustainable production
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید پایدار; Sustainable consumption; Sustainable production; Sustainable operations; Partial least square regression (PLSR); Institutional theory; Agency theory; Top management commitment; Information sharing; Behavioural uncertainty