توسعه پایدار شهری

در این صفحه تعداد 76 مقاله تخصصی درباره توسعه پایدار شهری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توسعه پایدار شهری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Green infrastructure; Greenspace; Landscape ecology; Object-based image analysis; Sustainable urban development; Urban consolidation; Urban planning; Urbanization; Teardowns;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Hybrid MFA-LCA; Sustainable urban development; Urban metabolism; Basket of products; Urban environmental impact; Environmental impact quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; sustainability; livability; sustainable urban development; livable city; green urban future; biodiversity; urban landscape; urban structure; compact city; decentralization; planning documentation; smart solutions; smart technology; smart city; invisible c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Single-family residential sector; Urban land use; Lot area, terrain, soil and landcover; Urban environment; Legal framework; Sustainable urban development; Belgrade area (SRB); Ljubljana area (SLO)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Urban studies; Education for sustainable development; Sustainability; Sustainable urban development; URBACHINA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Decision making under uncertainty (DMUU); Mega-drought; Scenario planning; Water resources management; Sustainable urban development; WaterSim 5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Sustainable urban development; Urban sustainability assessment; Multiscalar approach; Sustainability indicators; City prosperity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Sustainable urban development; Sustainable global policies; Asian sustainable trials; Land use policies; American sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Sustainable urban development; Spatially explicit scenarios; Urban quality indicators; Integrated analysis; Cross-scale analysis; Agent-based urban land use simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Compact city; Green infrastructure; Green space change; Infill development; Public participation; Sustainable urban development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Sustainable urban development; Buildings; Cities; Environmental assessment methods; Co-evolutionary assessment methodology; Integrative; Multi-scalar; Environmental; Economic and social assessments; Evaluation; Quality of life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; Eco-city; Ubiquitous-eco-city; Ubiquitous technology; Ubiquitous infrastructure; Ubiquitous service; Ubiquitous management system; Sustainable urban development; Korea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه پایدار شهری; sustainability; sustainable urban development; models of sustainable urban development; sustainability factors; criteria for sustainability; sustainability indicators; compact city; decentralization; sustainable transport; planning documentation.