سیب زمینی شیرین

در این صفحه تعداد 181 مقاله تخصصی درباره سیب زمینی شیرین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیب زمینی شیرین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیب زمینی شیرین; Bioethanol; Sweet potato; Biodiesel; Ethanolysis; ABNT; Brazilian Association of Technical Standards; BD; Biodiesel; Exp.; Experiment; GHG; Greenhouse Gases; IEA; International Energy Agency; ISO; International Organization for Standardization; LASPER; La
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیب زمینی شیرین; CAM; calmodulin; CAT; catalase; CCI; chlorophyll content index; CPZ; chlorpromazine; EGTA; ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; SPCAM; sweet potato calm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیب زمینی شیرین; Chitosan (PubChem CID: 71853); Acetic acid (PubChem CID: 176); Fluorescein diacetate (PubChem CID: 65047); Propidium iodide (PubChem CID: 104981); Fluorescein isothiocyanate (PubChem CID: 18730); Ceratocystis fimbriata; Sweet potato; Chitosan; Antimicrobi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیب زمینی شیرین; Caffeic Acid (PubChem CID:689043); Cinnamic Acid (PubChem CID: 444539); Quercetin(PubChem CID: 5280343); Kaempferol (PubChem CID: 5280863); Chrysoeriol (PubChem CID: 5280666); Quinic acid (PubChem CID: 6508); ρ-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Feruli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیب زمینی شیرین; Antioxidant capacity; Ferritin; Ferroportin; Sweet potato; ANOVA; analysis of variance; DcytB; duodenal citochroma B; DMT-1; divalente metal transporter 1; DS; dry heat sorghum flour; DS + SP; whole sorghum flour + sweet potato flour; ES; extruded sor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیب زمینی شیرین; Food analysis; Food composition; HPTLC fingerprinting; Method validation; Antioxidant activity evaluation; Sweet potato; Ipomoea batatas; DPPH image analysis