ترپن سنتاز

در این صفحه تعداد 53 مقاله تخصصی درباره ترپن سنتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترپن سنتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; VOCs; volatile organic compounds; Eucons04; cyclin-dependent kinase E-1; Eucons08; transcription elongation factor S-II; GLM; generalized linear model; LOX volatiles; lipoxygenase pathway volatiles; MEP/DOXP pathway; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate/1-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; Rosa chinensis; Flower fragrance; Monoterpene biosynthesis pathways; Terpene synthases; (−)-(3R)-linalool; (+)-(3S)-linalool; Nerolidol; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; EST; expressed sequence tag; FPP; farnesyl pyrophosphate; GFP; green fluorescent p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; Isoprenoids; Metabolic engineering; Protein engineering; Combinatorial biosynthesis; Cytochrome P450; TPS; terpene synthase; GPP; geranyl diphosphate; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; IspS; isoprene synthase; DMAPP; dimethylallyl pyrophosphate; MEP; methylerythritol phosphate; MEV; mevalonate; IPTG; isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside; CDW; cell dry weight; TSP; terpene synthase; TSP-b; terpene synthase protein family clade b; MSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; aa; amino acid; KS; ent-kaurene synthase; KSL; KS-like; RcKS(L); castor bean (Ricinus communis) KS(L) Euphorbiaceae; AtKS; Arabidopsis thaliana KS Cruciferae; CPP; copalyl diphosphate; CPS; CPP synthase; GC-MS; gas chromatography with mass spectrometric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; Isoprene; Isoprene synthase (ISPS); Terpene synthase (TPS); Bryophyte; CiISPS; Campylopus introflexus isoprene synthase; DEAE; diethylaminoethyl; DMADP; dimethylallyl diphosphate; DTT; dithiothreitol; GC-RGD; gas chromatography with reducing gas detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; geranyl diphosphate; GPP; dimethylallyl diphosphate; DMAPP; isopentenyl diphosphate; IPP; farnesyl diphosphate; FPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPP; nerolidol; NOH; farnesol; FOH; geraniol; GOH; linalool; LOH; geranylgeraniol; GGOH; geranyllinalool; GLO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; BW; bacterial wilt; DIG; digoxigenin; DPI; days post inoculation; EAS; 5-epi-aristolochene synthases; EF1a; ELONGATION FACTOR 1a; ET; ethylene; ETI; effector-triggered immunity; GFP; green fluorescence protein; GluA; class II acidic extracellular β-1,3-G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; E-L; Eichhorn-Lorenz; FLcDNA; full length cDNA; MEP; methylerythritol phosphate; MVA; mevalonic acid; SPME; solid phase microextraction; TPS; terpene synthase; VOCs; volatile organic compounds; VvTPS; Vitis vinifera terpene synthase; Vitis vinifera; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; AgAS; abietadiene synthase from Abies grandis; CPP; copalyl diphosphate; FID; flame ionization detection; GC; gas chromatography; GGPP; [E,E,E]-geranylgeranyl diphosphate; MS; mass spectrometry; TPS; terpene synthase; Abies grandis; Terpene synthase; Enzy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپن سنتاز; cv; cultivar; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FDP; farnesyl diphosphate; FPS; farnesyl diphosphate synthase; GC; gas chromatography; GDP; geranyl diphosphate; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; MeJA; methyl jasmonate; MS; ma