یادگیری ترانسفورماتور

در این صفحه تعداد 53 مقاله تخصصی درباره یادگیری ترانسفورماتور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI یادگیری ترانسفورماتور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Aprendizaje transformativo; Incidente crítico; Errores médicos; Calidad asistencial; Transformative learning; Critical incident; Medical errors; Quality of Care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Behavior change; Community-based monitoring; Community engagement; Environmental identity; Procedural knowledge; Transformative learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Flipped classroom and nursing; Flipped classroom and nursing school; Flipped nursing; Nursing course redesign; Experiential education methodology; Scattered classroom nursing; Hybrid nursing class; Transformative learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Study abroad; Intercultural development; Intercultural competence; Intercultural development inventory; Transformative learning; Analysis of variance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Transformative learning; Problem and project based learning; Curriculum reform; Digitalization; Internationalization; Globalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Part-time nursing faculty; Associate degree faculty; Pedagogical skills; Role transition; Transformative learning; Professional identity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Nursing education research; Research framework; Competency-based education; Transformative learning; Interdependence of academia and practice; Constructivism; Nursing education outcomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Scholarly mentoring; Transformative learning; Intellectual partnership; Undergraduate nursing students;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Teacher education; Professional development; Cognitive development; Transformative learning; Second language instruction; Inquiry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Creative teaching method; Contemporary learning strategies in higher education; Deep learning; Lateral thinking; Transformative learning; Flexible pedagogies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Farmers Field Schools; Transformative learning; Gender; Taita Hills; KenyaAESA, agro ecosystem analysis; FAO, Food and Agriculture Organization; FFS, Farmer Field School; KARI, Kenya Agriculture Research Institute; PRA, Participatory Rural Appraisal; PR&E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری ترانسفورماتور; Cultural; Immersion; Experiential learning; Cultural tolerance; Valuing diversity; Social change; Culturally responsive; Transformative learning; Acculturation; Ethnocentrism; International curriculum; Teacher education; Rural schools