سطح تغذیه

در این صفحه تعداد 151 مقاله تخصصی درباره سطح تغذیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سطح تغذیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح تغذیه; Indirect effects; Food web; Robustness; Stability; Ecological network; Community; Trophic cascade; Donor control; Recipient control; Trophic level; Connectance; Ascendency; Cycling; Omnivory; Energy flows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح تغذیه; ANCOVA; analysis of covariance; CVAFS; cold vapor atomic fluorescence spectrometry; d. wt.; dry weight; df; degrees of freedom; DIW; deionized water; DOC; dissolved organic carbon; FWMF; food web magnification factor; Hg; mercury; Hginorg; inorganic mercu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح تغذیه; Floodplain inundation; Waterhole productivity; Trophic level; Benthivores; Bony breamCPUE, Catch per unit effort; DO, Dissolved oxygen; GPP, Gross primary production; M. australiense, Macrobrachium australiense; N. erebi, Nematolosa erebi; N. hyrtlii, Neo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح تغذیه; Cyprinids; Mean length; Myoxocephalus quadricornis; Perca fluviatilis; Sander lucioperca; Trophic level; Europe; Baltic Sea; Northern archipelago;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح تغذیه; Biotic resource depletion; Fisheries; Net primary production; Maximum sustainable yield; BMSY; biomass stock at MSY; Bt; biomass stock at time t; BNR; Biotic Natural Resource; Aecosystem; ecosystem area; Et; fishing effort; EMSY; fishing effort at the Max
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح تغذیه; AAS; Atomic Absorption Spectrophotometry; bw; body weight; DDA; Direct Automatic Analyzer; dw; dry weight; EFSA; European Food Safety Authority; EU; European Union; EC; European Commission; FAO; Food and Agriculture Organisation of the United Nations; Hg;