استخراج با کمک سونوگرافی

در این صفحه تعداد 235 مقاله تخصصی درباره استخراج با کمک سونوگرافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخراج با کمک سونوگرافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Xylose (PubChem CID: 135191); Rhamnose (PubChem CID: 25310); Arabinose (PubChem CID: 439195); Galactose (PubChem CID: 6036); Glucose (PubChem CID: 5793); Eucalyptus grandis; Yield; Ultrasound-assisted extraction; Structural properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Ultrasound-assisted extraction; Saponins; Edible seeds; Legumes; Gastrointestinal digestion; Bioaccessibility; Lipids; Polyphenols; EY; Extraction yield; E; Ethanol extract; E:W; Ethanol:Water extract; FC; Fat content; GAE; Gallic acid equivalents; TPC; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; MSEM; multiple successive extraction method; UAE; ultrasound-assisted extraction; Hydrophilic interaction liquid chromatography; Conifer foliage; Experimental design; Ultrasound-assisted extraction; Sugars; Sugar alcohols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Cauliflower by-products; Apple juice; Ultrasound-assisted extraction; Isothiocyanates; Polyphenols; Antioxidant; New food products; Food composition; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Anthocyanins; Natural deep eutectic solvent; Response surface methodology; Ultrasound-assisted extraction; Wine less; Eco-friendly extraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Brominated flame retardants; Polybrominated diphenyl ethers; Metabolites; Seafood; Contaminants; Chemical analysis; Food safety; ACS; American Chemical Society; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BFR; brominated flame retardant; CCG; chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; ASE; Accelerated solvent extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid microextraction; DMAE; Dynamic microwave-assisted extraction; ECD; Electron-capture detector; FD; Fluorescence detection; FID; Flame-ionization detection; FMAE; Focused microwave-assiste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; LC; liquid chromatography; DAD; diode array detector; QTOF; quadrupole-time of flight detector; MS; mass spectrometry; ESI; electrospray ionization source; RT; retention time; SHLE; superheated liquid extraction; MAE; microwave-assisted extraction; USAE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Solid state fermentation; Ultrasound-assisted extraction; Enzyme recovery; Enzyme activity; Decolorization of linen; Biobleaching
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Chromatographic analysis; Dispersive liquid-phase microextraction; Green sample preparation; Ionic liquid; Liquid-phase microextraction; Microwave-assisted extraction; Solid-phase microextraction; Solvent classification; Solvent property; Ultrasound-assis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج با کمک سونوگرافی; Chromatography-mass spectrometry; Emerging organic pollutant; Environmental analysis; Flame retardant; Microwave-assisted extraction; Personal-care product; Pharmaceutical; Plasticizer; Sample preparation; Surfactant; ADBI; 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-bu