آشنایی با موضوع

اشعه ماوراء بنفش (UV) نور تابش الکترومغناطیسی در محدوده طول موج تقریبی 10 تا 400 نانومتر است. این طول موج کوتاه تر از نور مریی اما بلندتر از اشعه ایکس است و برای چشم انسان نامریی است. چون این طیف دارای امواج الکترومغناطیسی با طول موج بالاتر از رنگ بنفشی است که انسان قادر به تشخیص آن می‌باشد، این طیف را ‌چنین نامگذاری کرده‌اند. این فرکانس‌ها برای انسان قابل روئیت نمی‌باشد، اما بعضی از حشرات و پرندگان می‌توانند آن‌را ببینند. خورشید منبع اشعه ماوراء بنفشی است که برای پوست انسان مضر است. لایه ازن زمین جلوی بیشتر اشعه ماورای بنفش خورشید را سد می کند، این کار لایه ازون برای ما سودمند است اما جلوی ستاره شناسی ماورای بنفش در پایگاه های زمینی را می گیرد. درعوض، تلسکوپ های با طول موج اشعه ماورای بنفش باید داخل فضا و روی ماهواره ها قرار داده شوند. نور فرانبفش که از خورشید نشات می گیرد باعث درخشش پوسترهای سیاه سفید، برنزه شدن زیر نور و آفتاب سوختگی در تابستان است. با این حال اشعه فرابنفش می تواند خطرناک هم باشد و مواجهه طولانی و بیش از حد با این اشعه میتواند به بافت های زنده آسیب بزند. پرتو فرابنفش بگونه‌ای کاملاً اتفاقی با مشاهده تغییر رنگ و تیرگی املاح نقره در مقابل نور مستقم آفتاب کشف گردید. در سال ۱۸۰۱ دانشمند آلمانی، یوهان ویلهلم ریتر بر اثر مشاهداتش توجه نمود که تابش‌های فرابنفش، که نامرئی هستند، عامل اساسی در تیرگی صفحات کاغذ آغشته به کلرید نقره می‌باشند. او در آن زمان این پدیده را «پرتوهای شیمیایی» نامید.

در این صفحه تعداد 199 مقاله تخصصی درباره نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; H.pylori; Helicobactor pylori; PPI; Proton pump inhibitor; TBRI; Theodor Bilharz Research Institute; DNA; Deoxy-ribonucleic acid; PCR; Polymerase chain reaction; 16S rRNA; 16 S ribosomal ribonucleic acid; dNTPs; Deoxynucleotide Triphosphates; SPSS; Statis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; 4-HNE; 4-hydroxy2-nonenal; ACD; acetaldehyde; AD; Alzheimer's disease; ALDH; aldehydede hydrogenase; ALDH1A1; aldehyde dehydrogenase1A1; ALDH2; aldehydede hydrogenase 2; APOE ε4; apolypo protein E ε4; APP; amyloid precursor protein; AR; aldehyde reduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; Environmental contamination; Ultraviolet light; Clostridium difficile; Klebsiella pneumoniae; Meticillin-resistant Staphylococcus aureus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; Glucose; Diabetes; Cataract; Thioltransferase; Oxidative stress; Osmotic stress; Glutathionylated proteins; Gene knockout mice; TTase; Thioltransferase; GSH; glutathione; GSSG; oxidized glutathione; STZ; streptozotozin; PSSG; glutathionylated protein; UV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; DNA repair; Global genome repair; Transcription coupled repair; Mutagenesis; Cytotoxicity; ATM; Ultraviolet light; DNA replication; DNA damage; R loop; Spliceosome; Cancer; Squamous cell carcinoma; Apoptosis; Inhibitor; Chemotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; F; focal length; HDR; high dynamic range; IR; infrared; ISO; sensitivity of sensor according to ISO 5800; SLR; single-lens reflex camera; TTL; through the lens; UV; ultraviolet light; Infrared photography; Bruise; Tattoo; Gunshot residue; IR filter; Foren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; DBD; dielectric barrier discharge; NTAPP; nonthermal atmospheric-pressure plasma; dH2O; distilled water; EO; ethylene oxide; AFM; atomic force microscopy; XRD; X-ray diffraction; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; PBS; phosphate-buffered saline; OD; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; DIQ; 1,5-dihydroxyisoquinoline; 4-AN; 4-amino-1,8-naphthalimide; 6,4PPs; 6,4-photoproducts; 8-oxodG; 8-oxo-2′-deoxyguanosine; OGG1; 8-oxoguanine glycosylase 1; APE1; AP-endonuclease; ATM; ataxia telangiectasia-mutated gene; BER; base excision repair; BR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; Crystalline lens; Ionizing radiation; DNA repair factors; Nontargeted effects; Inflammation; Tumor suppressors; A-bomb; atomic-bomb; Acvr1; activin A type 1 receptor; AP; apurinic/apyrimidinic; APE1; apurinic/apyrimidinic endonuclease 1; AQP; aquaporin; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; Bisphenol A; Alkylphenol; Chlorophenol; Associated water; Calcium hydroxide; Ultraviolet light
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; a; a constant which incorporates structural and geometric characteristics of the pharmaceutical form; A; the active substance percentage dialyzed at time t in burst release stage; B; the active substance percentage dialyzed at time t in continuous release
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; Drought; Elevated CO2; Elevated temperature; Growth chamber – greenhouses; Temperature gradient greenhouses; Ultraviolet light
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; AC; activated carbon; AOPs; advanced oxidation processes; Eg; band gap energy; C; activated carbon Ceca; DRS; diffuse reflectance spectra; DTZ; sodium diatrizoate; DP; mean pore width; HPLC; high performance liquid chromatography; M; activated carbon Merc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; ABTS; 2,2′ azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); -C; control plants exposed to PAR only; Fv/Fm; maximum quantum efficiency of PS II; L-; leaves from the 3rd node of the plants, lower leaves; HRP; horseradish peroxidase; OPD; o-phenylenedia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; APX; ascorbate peroxydase; AUDPC; area under the disease progress curve; AUFC; area under the curve of induction of the fluorescence of chlorophyll a; CAT; chloramphenicol acetyltransferase; CIREF; centre interrégional de recherche et d'expérimentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور ماوراءبنفش یا نور فرابنفش; CEA; controlled-environment agriculture; LED; light-emitting diode; FL; fluorescent lamp; CWF; cool white fluorescent lamp; HPS; high-pressure sodium lamp; INC; incandescent lamp; PAR; photosynthetically active radiation; UV; ultraviolet light; P; purple