بهینه سازی بدون محدودیت

در این صفحه تعداد 170 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی بدون محدودیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهینه سازی بدون محدودیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; 90C30; 65K05; 49M37; Unconstrained optimization; Conjugate gradient algorithm; Accelerated scheme; Self-scaling memoryless BFGS update; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Nonlinear model predictive control; Direct- and indirect-fired strip annealing furnace; Reheating and heat treatment of metal strips; Nonlinear MIMO system; Unconstrained optimization; Gauss-Newton method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Cultural evolution; Evolutionary algorithm; Metaheuristic; Nature-inspired computing; Socio-inspired optimization; Unconstrained optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Optimization techniques; Metaheuristics; Constrained optimization; Unconstrained optimization; Benchmark test functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Evolutionary computations; Unconstrained optimization; Constrained optimization; Variable reduction; Complexity reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Optimization; Optimization techniques; Metaheuristics; Constrained optimization; Unconstrained optimization; Benchmark test functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Wireless sensor array networks; Source localization; Sparse indicative vector; Array covariance matrix; Unconstrained optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Unconstrained optimization; Barzilai–Borwein method; Conjugate gradient method; Optimization methods; Global convergence65K05; 90C30
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Plate contour measurement; Heavy plate mill; Unconstrained optimization; Moving horizon state estimation; Moving horizon parameter estimation; Model-based estimator; Image stitching; Snaking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Increasing marginal cost; Increasing marginal return; Unconstrained optimization; Constrained optimization; Three Gorges Reservoir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; 65K05; 90C53; 49M37; Unconstrained optimization; Scaled nonlinear conjugate gradient method; BFGS update; Modified secant equation; Sufficient descent condition; Global convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Structure and motion; Line representation; Cayley representation; Line projection; Closed-form solution; Incremental initialization; Sparse bundle adjustment; Unconstrained optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی بدون محدودیت; Localization algorithm; Error function; Unconstrained optimization; Bluetooth connectivity; Connectivity trace; Human behavior;