آشنایی با موضوع

اوره آز آنزیمی است که بعضی از ارگانیسم ها آن را تولید کرده و اوره را به دی اکسید کربن، آب و آمونیاک هیدرولیز می کنند. آمونیاک در محلول به کربنات آمونیوم تبدیل شده و باعث قلیایی شدن محیط و بالا رفتن pH می شود. اوره ‌آز اوره را به آمونیاک تبدیل می‌کند و در سلسله گیاهان به وفور یافت می‌شود. جالب توجه است که اوره‌آز حاصل از بذور لوبیای جک (Canavalia endiformis) نخستین پروتئینی بود که به وسیله سامر در سال ۱۹۲۶ به صورت کریستال درآمد. یکی از مهمترین اثرات کمبود نیکل در سویا کاهش فعالیت اوره ‌آز در برگ‌ها است. هرچند اهمیت متابولیکی اوره‌آز هنوز مشخص نشده است. آنزیم اوره آز یک آنزیم هیدرولیتیک بوده که با اتصال به پیوند کربن– نیتروژن در ترکیبات آمیدی همانند اوره سبب گسستن این پیوند می گردد و محصولات نهایی همانند آمونیاک و CO2 را ایجاد می نماید. از محیط کشت اوره آز که ممکن است به حالت جامد یا مایع باشد جهت پی بردن به وجود آنزیم اوره آز در میکروارگانیسم ها استفاده می شود. در این محیط کشت از اوره به عنوان سوبسترای اصلی و از فنول رد به عنوان معرف PH استفاده می شود. این معرف در PH خنثی به رنگ صورتی کم رنگ و در PH قلیایی به رنگ قرمز تیره است. پس از کشت در صورتی که MO واجد آنزیم اوره آز باشد،اوره موجود در محیط را تجزیه کرده و به آمونیاک تبدیل می کند. در نتیجه تجمع آمونیاک،PH محیط افزایش یافته و قلیایی می شود. و معرف از صورتی به قرمز تیره تغییر رنگ نشان می دهد که نشان دهنده مثبت بودن واکنش است. اوره آز یکی از آنزیمهای موجود در خاک است که باعث هیدرولیز کود اوره شده و آن را به آمونیوم و دی اکسید کربن تبدیل می نماید. استفاده از سنجشهای آنزیمی به منظور بررسی کیفیت بیوشیمیایی خاک توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است. آزمون اوره آز: از این آزمون به منظور شناسایی قابلیت میکرواگانیسمها جهت تولید آنزیم اوره آز استفاده می شود. این آزمون کمک زیادی به تشخیص پروتئوس ولگاریس و پروتئوس میرابیلیس می نماید. از طرف دیگر با استفاده از این آزمون می توان در اسرع وقت اعضای این جنس را از سایر باکتریها ی انتریک غیر تخمیر کننده لاکتوز متمایز نمود.
در این صفحه تعداد 500 مقاله تخصصی درباره اوره ‌آز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اوره ‌آز
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوره ‌آز; Biocement; Bacillus sp.; Self-healing; Urease; Microbially induced calcite precipitation; Porosity; Rapid chloride penetration test;
مقالات ISI اوره ‌آز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوره ‌آز; Biscoumarin; Enzyme inhibitor; Urease; Aromatase; α-Glucosidase; Steroid sulfatase; α-Amylase inhibitors; HIV-1 integrase inhibition; c-Met inhibitors; SAR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوره ‌آز; SOM; soil organic matter; C; organic carbon; N; total nitrogen; POM; particulate organic matter; MWD; mean weight diameter; MBC; microbial biomass C; MBN; microbial biomass N; PCM; potential C mineralization; PNM; potential N mineralization; qCO2; metabol