ماوراء بنفش خلاء

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره ماوراء بنفش خلاء که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماوراء بنفش خلاء (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; LDPI-MS; laser desorption postionization mass spectrometry; VUV; vacuum ultraviolet; CNTs; carbon nanotubes; BNNTs; boron nitride nanotubes; IR; infrared; g-C3N4; graphitic carbon nitride; h-BN; hexagonal boron nitride; PALDI-MS; plasma assisted laser des
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; Ferrous hexacyanide; Ferric hexacyanide; Solutions; Photoionization; Photoaquation; Ligand-to-metal-charge-transfer; Electronic-to-vibrational conversion; Ultrafast spectroscopy; Infrared; Visible; Ultraviolet; Vacuum ultraviolet; 2-Dimensional; Photoelec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; 2-MIB; 2-methylisoborneol; AOP; advanced oxidation process; BAA; bromoacetic acid; BAC; biological activated carbon; BCAA; bromochloroacetic acid; BDCAA; bromodichloroacetic acid; BDCM; bromodichloromethane; CAA; chloroacetic acid; CDBP; chlorination disi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; BM; Bending magnet; CT; Computed tomography; EDX; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; EELS; Electron energy-loss spectroscopy; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; IBA; Ion beam analysis; LA-ICP-OES/MS; Laser-ablation inductively-coupled plas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; Sodium n-butyl xanthate; Organic flotation reagents; Vacuum ultraviolet; Ozone; Sulfur mineralization; Carbon disulfide; Sulfide minerals
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; ESR; electron spin resonance; OZCO; ozone-assisted catalytic oxidation; PCO; photocatalytic oxidation; VUV; vacuum ultraviolet; VOCs; volatile organic compounds; Mn/g-C3N4/ZSM-4; Multi-functional photocatalyst; VUV irradiation; O3 Elimination; VOCs degrad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; AA; all-cis-Arachidonic Acid; CCCP; carbonyl cyanide 3-chlorophenyl hydrazone; CGD; Chronic Granulomatous Disease; cyt c; cytochrome c; cyt b558; flavocytochrome b558; DPI; Diphenylene Iodonium; DISCO; Dichroism, Imaging and mass Spectrometry for Chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; Halogenated organic compounds; Chloroacetic acids; Mineralization; Advanced oxidation process; Advanced reduction process; Vacuum ultraviolet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; LDPT; low-damage plasma treatment; GO; graphene oxide; VUV; vacuum ultraviolet; CVD; chemical vapor deposition; PMMA; poly(methyl methacrylate); SLG; single-layer graphene; OES; optical emission spectroscopy; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; Low dam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماوراء بنفش خلاء; Renewable biogas; POME; Anaerobic; Aerobic; Physiochemical treatment; Upflow anaerobic sludge-fixed film (UASFF) reactor; Membrane separation treatment; AD; anaerobic digestion; AF; anaerobic filter; AFBR; anaerobic fluidized bed reactor; ABR; anaerobic b