اعتبار

در این صفحه تعداد 124 مقاله تخصصی درباره اعتبار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اعتبار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Established malnutrition; Nutritional assessment; Nutritional risk; Nutritional screening; Validity; Reliability; Riesgo nutricional; Desnutrición establecida; Valoración nutricional; Cribado nutricional; Validez; Fiabilidad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Riesgo nutricional; Desnutrición establecida; Valoración nutricional; Cribado nutricional; Validez; Fiabilidad; Established malnutrition; Nutritional assessment; Nutritional risk; Nutritional screening; Validity; Reliability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Satisfacción con los estudios; Validez; Fiabilidad; Análisis factorial exploratorio; Study satisfaction; Validity; Reliability; Exploratory factorial analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Evaluación; Desempeño docente; Instrumentos; Confiabilidad; Validez; Evaluation; Teacher performance; Instruments; Reliability; Validity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Competencia social; Propiedades psicométricas; Validez; Fiabilidad; Acoso escolar; Adolescencia; Social competence; Psychometric properties; Validity; Reliability; Bullying; Adolescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Social competence; Psychometric properties; Validity; Reliability; Bullying; Adolescence; Competencia social; Propiedades psicométricas; Validez; Fiabilidad; Acoso escolar; Adolescencia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Self-efficacy; Prevention of obesity; Psychometric properties; Validity; Reliability; Autoeficacia; Prevención de obesidad; Propiedades psicométricas; Validez; Fiabilidad.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Vaginal photoplethysmograph; Photoplethysmography; Validity; Reliability; Sexual stimuli; Fotopletismógrafo vaginal; Fotopletismografía; Validez; Fiabilidad; Estímulos sexuales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Test Your Memory; Defecto cognitivo ligero; Validez; Demencia; Enfermedad de Alzheimer; Prueba cognitiva de cribadoTest Your Memory; Mild cognitive impairment; Validity; Dementia; Alzheimer disease; Cognitive screening test
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Test Your Memory; Mild cognitive impairment; Validity; Dementia; Alzheimer disease; Cognitive screening testTest Your Memory; Defecto cognitivo ligero; Validez; Demencia; Enfermedad de Alzheimer; Prueba cognitiva de cribado
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Patient satisfaction; Quality of care; Satisfaction in healthcare; Validity; Survey; Questionnaires; Satisfacción del paciente; Calidad de atención; Satisfacción en la asistencia sanitaria; Validez; Encuesta; Cuestionarios;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Enfoque cualitativo; Enfoque cuantitativo; Validez; Autenticidad; Criterios de rigor; Fundamentos epistemológicosQualitative approach; Quantitative approach; Validity; Trustworthiness; Criteria of rigour; Epistemological foundations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Control personal; Autoeficacia; Locus de control; Expectativas de éxito; Motivación; Búsqueda de empleo; Validez; Personal control; Self-efficacy; Locus of control; Expectation of success; Motivation; Job search; Validity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Risk factors; Adverse effects; Surgical procedures; Information systems; ValidityFactores de riesgo; Eventos adversos; Procedimientos quirúrgicos; Sistemas de información; Validez
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Health-related quality of life; Chronic liver disease; Liver transplantation; Cirrhosis; Validity; ReliabilityCalidad de Vida Relacionada con la Salud; Enfermedad hepática crónica; Trasplante hepático; Cirrosis; Validez; Fiabilidad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار; Niños; Cuestionario; Actividad física; Estilo de vida sedentario; Validez; Acelerometría; Children; Questionnaire; Physical activity; Sedentary lifestyle; Validity; Accelerometry;