نابرابری متغیر

در این صفحه تعداد 375 مقاله تخصصی درباره نابرابری متغیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نابرابری متغیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; Convex programming; Variational inequality; Weak sharpness of solutions; Plus pseudomonotonicity; Gâteaux differentiability of gap functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; Variational inequality; Double obstacle problem; Nonlinear Complementarity Problem; Interior penalty method; Option pricing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; ABC; Arnold-Beltrami-Childress; CG; Conjugate Gradient method; DG; Discontinuous Galerkin; GAL; (Continuous) Galerkin; GMRES; Generalized Minimal Residual method; KSP; Krylov subspace iterative solver; MCP; Mixed complementarity problem; MP; Minimizat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; Frequency-based transit assignment; Reliability-based user equilibrium; Variational inequality; Braess and capacity paradox;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; Nonlinear slip boundary condition; Variational inequality; Augmented Lagrangian; Alternating direction method of multipliers; Marchuk-Yanenko's scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; 35K86; 35B45; 35B51; 49N60Hölder continuity; Lipschitz continuity; Nonlinear parabolic obstacle problems; Variational inequality; Localizable solution; Irregular obstacles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری متغیر; primary, 35B32, 35K57; secondary, 35J60, 35J88, 47H04, 47H11, 47J20Reaction–diffusion system; Turing instability; Global bifurcation; Topological degree; Stationary solution; Unilateral obstacle; Multivalued map; Variational inequality; Signorini conditio