روغن های گیاهی

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره روغن های گیاهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روغن های گیاهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های گیاهی; ALA; α-linolenic acid; AA; arachidonic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; MRM; multiple reaction monitoring; PCA; principal component analysis; PhytoFs; phytofurans; PhytoPs; phytoprostanes; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های گیاهی; Co-processing; Lipids; Bio-oil; HVO; Biofuels; Hydroprocessing; Fluid catalytic cracking (FCC); Vegetable oils; ACE-R™; Advanced Cracking Evaluation; ACE™; Advanced Catalyst Evaluation; BEA; Zeolite Beta; BTY; Billion Metric Tons per Year; CAPEX; Capi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های گیاهی; Vegetable oils; Beneficial effects; Repeatedly heated oils; Adverse effect; CVD; ABTS-2; 2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ACE; angiotensin converting enzymes; ALA; alpha linolenic acid; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های گیاهی; Vegetable oils; CNLS; Terpene; Eucalyptus tar; Coatings; AFM; atomic force microscopy; DTG; derivative thermogram; DSC; differential scanning calorimetry; DTA; differential thermal analysis; DMA; dynamic mechanical analyses; EIS; electrochemical impedance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های گیاهی; BMF; butylated melamine formaldehyde; CasO; castor oil; DGEBA; diglycidyl epoxy of bisphenol A; DMPA; dimethylol propionic acid; DPE; dipentaerythritol; FAD; fatty amide diol; HS; high solids; HYP; hyperbranched; HBPA; HYP polyamine; HPU; HYP polyurethane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های گیاهی; Vegetable oils; Butter; Margarine; Polyunsaturated fatty acids (PUFA); Lipid peroxidation; Malondialdehyde (MDA); Superoxide dismutase activity (SOD); Glutathione peroxidase activity (GPx);