کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
371831 621941 2011 8 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Development of the Preschool Developmental Assessment Scale (PDAS) on children's social development
ترجمه فارسی عنوان
تدوین مقیاس سنجش تحولی کودکان پیش دبستانی (PDAS) برای سنجش تحول اجتماعی کودکان
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1.مقدمه

1.1.تحول اجتماعی-هیجانی کودکان

2.1.ابزارهای سنجش تحول هیجانی و اجتماعی کودکان

2. روش

1.2. شرکت کنندگان

2.2. سنجه ها

1.2.2. روابط اجتماعی (11 گویه)

2.2.2. درک قواعد و هنجارهای اجتماعی (11 گویه)

3.2.2. همدلی و دیدگاه گیری (8 گویه)

3.2. روش

4.2. محاسبه

3. نتایج

1.3. یک بعدی بودن

2.3. هدف گذاری

3.3. بازبینی

جدول 1. خصوصیات جمعیت شناختی شرکت کنندگان

4.3. تغییرات تحولی

5.3. تفاوت بین کودکان دارای شرایط تحولی مختلف

6.3. تغییرات تحولی x شرایط تحولی

4. بحث

شکل 1. نقشه ی گویه برای نسخه ی تجدیدنظرشده ی 29 گویه ای. توجه: هر «#» برابر با 4 شرکت کننده است. 

جدول 2. میانگین و فاصله ی اطمینان گویه های حوزه‌ی اجتماعی PDAS

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
این مقاله با هدف توضیح طراحی و تدوین حوزه ی اجتماعی مقیاس سنجش تحولی کودکان پیش دبستانی (PDAS) که برای سنجش کودکان پیش دبستانی مبتلا به ناتوانی های تحولی مختلف استفاده می شود نگاشته شده است. نسخه ی اولیه ی حوزه‌ی اجتماعی 30 گویه داشت. پرسش هایی درباره ی تحول اجتماعی، از جمله رابطه با دیگران، درک قواعد و هنجارهای اجتماعی، همدلی و دیدگاه گیری، از کودکان پرسیده شد. آزمون بر روی 324 کودک اجرا شد که 240 تن از آن ها به پیش دبستانی می رفتند و 84 تن از آن ها به ناتوانی های تحولی مبتلا بودند. تحلیل راش نشان داد که همه ی گویه ها به استثنای یک گویه در دامنه ی قابل قبول آماره های infit قرار دارند. نسخه ی تجدیدنظرشده ی 29 گویه ای به خوبی بین کودکان دارای تحول بهنجار و کودکان مبتلا به ناتوانی های تحولی تمایز قائل می شود. همچنین این نسخه کودکان گروه های سنی مختلف را از هم متمایز می کند. اجرای نسخه ی تجدیدنظرشده تقریباً 15 دقیقه زمان می برد. حوزه‌ی اجتماعی PDAS ابزار سنجش مستقیم و سریع و درعین حال پایایی برای سنجش تحول اجتماعی کودکان پیش دبستانی شناخته شد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی

This paper aimed to describe the design and development of the social domain of the Preschool Developmental Assessment Scale (PDAS), which would be used for assessment of preschool children with different developmental disabilities. The original version of the social domain consisted of 30 items. Children were asked questions about their social development such as their relationship with others, understanding of social norms and rules, empathy and perspective taking. The test was administered to 324 children, including 240 children from preschools and 84 children with developmental disabilities. Rasch analysis was conducted, and all except one item were within the acceptable range of infit statistics. The revised 29-item version could well differentiate between children with typical development and children with developmental disabilities. It could also differentiate between children from different age groups. The revised version was estimated to take around 15 min to administer. The social domain of the PDAS was found to be a direct, quick yet reliable assessment tool for assessing the social development of preschool children.


► The Preschool Developmental Assessment Scale social domain is a promising tool for direct assessment of children's social development.
► It has satisfactory psychometric properties in terms of reliability and validity.
► It is able to differentiate children from different age groups.
► It can differentiate children with developmental disabilities from children with typical development.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in Developmental Disabilities - Volume 32, Issue 6, November–December 2011, Pages 2511–2518
نویسندگان
, , , ,