کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4480697 1622990 2006 13 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Falling water tables in a sloping/nonsloping aquifer under various initial water table profiles
ترجمه فارسی عنوان
افت سفره های آب در آبخوان های شیب دار/بدون شیب تحت پروفایل های مختلف سطح ایستایی اولیه ی آب
کلمات کلیدی
Watertable؛ شیب دار؛ Nonsloping؛ آبخوان؛ معادله بوسانس
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی 

1. مقدمه

2. فرمولسازی ریاضی مسئله 

شکل 1. تصویر سفره ی آب در حال افت بین زهکشی ها در یک آبخوان شیبدار 

3. راه حل های تحلیلی

3.1. راه حل تحلیلی برای سفره ی آب افت کرده در یک آبخوان شیبدار 

3.2. راه حل تحلیلی برای سفره ی آب افت کرده در یک آبخوان غیرصعودی 

4. نتایج و مباحث

4.1. مقایسه با مدل تجربی 

4.2. مقایسه با سفره های آب اندازه گیری شده در میدان زهکشی 

جدول 1. سفره ی آب در حال افت گذرای نقطه ی میانی محاسبه شده و آزمایشی برای آبخوان بدون شیب

جدول 2. سفره ی آب در حال افت گذرای نقطه ی میانی محاسبه شده و آزمایشی برای شیب های مختلف لایه غیر قابل نفوذ

جدول 3. سفره ی آب در حال افت گذرای نقطه ی میانی محاسبه شده و اندازه گیری شده زمانی که زهکشی ها روی لایه ی غیر قابل نفوذ مستقر می شوند 

4.3. مقایسه ی سفره های آب با نتیجه ی راه حل دقیق بوسینسک 

4.4. مثال فیزیکی مربوط به تعریف سفره ی آب در حال افت 

4.5. تغییر موقت ارتفاع نقطه ی میانی سفره ی آب تحت شرایط مختلف اولیه 

جدول 4. سفره ی اب در حال افت گذرای نقطه ی میانی محاسبه شده و اندازه گیری شده هنگامی که زهکشی ها در لایه ی غیرقابل نفوذ نصب می شوند

4.6. کاربرد میدانی 

شکل 2. افت سفره ی آب در حالت پروفایل بیضی شکل سفره آب اولیه برای حوزه های شیب دار و بدون شیب 

شکل 3. تغییر موقت ارتفاع نقطه ی میانی سفره آب (متر)

5. نتیجه گیری ها 
ترجمه چکیده
یک راه حل تحلیل برای معادله ی بوسینسک با استفاده از روش ورنر خطی سازی برای تعریف افت آبخوان بین دو زهکشی موازی نصب شده در آبخوان ی شیب دار/بدون شیب برای پروفایل های صاف، سهمی وار، و بیضوی سطح ایستایی اولیه ی آب بدست آمده است. سطوح ایستایی آب نقاط میانی بدست آمده از راه حل های مختلف برای آبخوان ی غیرشیب دار نیز با نتیجه ی بدست آمده از راه حل دقیق بوسینسک با استفاده از پارامترهای یک محل آزمایشی زهکشی مقایسه شدند. نرم چبیشف برای رتبه بندی عملکرد راه حل های پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. مشاهده شد که راه حل تحلیلی انجام پذیرفته برای پروفایل سطح ایستایی اولیه ی بیضی شکل آب، نتیجه ی بهتری در مقایسه با راه حل های دیگر ارائه کرده و پی برده شد که در مدلسازی پروفایل آب، واقعی تر می باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک علوم زراعت و اصلاح نباتات
چکیده انگلیسی

An analytical solution for the Boussinesq equation using Werner method of linearization have been obtained to describe falling water table between two parallel drains installed at sloping/nonsloping aquifer for flat, parabola and elliptical initial water table profiles. Midpoints of falling water table between parallel drains obtained from proposed analytical solutions for these initial conditions were compared with both the laboratory and field data. Midpoint water tables obtained from various solutions for nonsloping aquifer were also compared with the result obtained from Boussinesq exact solution using parameters of a drainage experimental site. Tchebycheff norm was used to rank the performance of the proposed solutions. It was observed that the proposed analytical solution for elliptical initial water table profile provides a better result as compared to other solutions and found to be more realistic in modeling the falling water profile.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Agricultural Water Management - Volume 82, Issues 1–2, 10 April 2006, Pages 210–222
نویسندگان
, , ,