کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4929201 1432275 2018 11 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comparative study of construction methods for deep excavations above shield tunnels
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه تطبیقی روش های ساخت در حفاری های عمیق روی تونل های سپری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مروری بر مورد بررسی شده

3- شبیه سازی عددی

3- 1- مدل عددی

3- 2- پارامترهای ورودی

شکل 1- اصل و مفهوم روش DAEM.

شکل 2- طرح سیستم نگهدارنده DAEM.  

شکل 3- هندسه و شبکه کل مدل. 

شکل 4- مدل سازه ای DAEM.

3- 3- فرایند شبیه سازی

جدول 1- خواص مهندسی لایه های خاک.

شکل 5- دامنه خاک اصلاح شده.

3- 4- تحلیل نتایج عددی

شکل 6- مقایسه بین پیش بینی عددی و نتایج اندازه گیری شده. 

4-  مطالعات تطبیقی روش های ساخت

شکل 7- روش های حفاری متعارف برای گودال روی تونل های سپری.

جدول 2- مقایسه بین پروژه های پیشین و پروژه حاضر (چن و همکاران، 2015).

4- 1- طرح های فرضی روش های متعارف ساخت

شکل 8- روش حفاری جدایش موازی (PIEM) برای این سابقه موردی. 

شکل 9- روش حفاری تقسیم بندی قائم (PPEM) برای این سابقه موردی.

4- 2- شبیه سازی عددی روش های متعارف ساخت

شکل 10- مدل سازه ای PIEM.

شکل 11- مدل سازه ای PPEM.

4- 3- نتایج و تحلیل

شکل 12- مقایسه خیز کف با استفاده از طرح های مختلف ساخت : a) DAEM، b) PIEM، c) PPEM.

شکل 13- مقایسه خیز تونل با استفاده از طرح های ساخت مختلف. 

جدول 3- خیز تونل ها در اثر هر مرحله از ساخت.

5- مطالعات پارامتری DAEM

5- 1- اثر هر گودال کوچک بر خیز تونل

شکل 14- خیز تونل در اثر حفاری هر گودال کوچک مستقل. 

5- 2- اثر رویه حفاری

5- 3- اثر فاصله دیوارهای جدا کننده

جدول 4- خیزهای تونل ها با فواصل مختلف دیوارهای جداکننده.

6- توصیه هایی برای بهینه سازی روش ساخت

7- نتیجه گیری ها و توصیه ها
ترجمه چکیده
گرچه یک روش ساخت مناسب به کمینه ساختن اثر ناشی از حفاری روی تاسیسات موجود کمک می کند، مطالعات کمی بر مقایسه و بهینه سازی روش های ساخت پروژه های مهندسی در عمل متمرکز شده اند. در این مقاله، برای مقایسه روش های ساخت جهت حفاری روی تونل های سپری از طریق یک مطالعه موردی، که بوسیله روش حفاری نوینی، به نام روش حفاری متناوب تقسیم شده (DAEM) ساخته شده است، شبیه سازی های عددی سه بعدی (3D) انجام می شوند. یک مدل عددی سه بعدی در نرم افزار اجزای محدود (FE)، آباکوس 6.10، ایجاد شده تا فرایند عملی ساخت DAEM را شبیه سازی کند، و نتایج عددی همراه با داده های میدانی تحلیل شده اند. مطالعات تطبیقی از طریق شبیه سازی طرح های فرضی ساخت دو روش حفاری متعارف که برای مورد بررسی شده پیشنهاد شده بودند، انجام شدند. نتایج عددی موید کارایی DAEM در کنترل تغییر شکل تونل زیری در اثر حفاری هستند. برای تحقیقات بیشتر، مطالعات پارامتری گسترده DAEM انجام می شوند. از طریق مطالعات تطبیقی و پارامتری، توصیه هایی برای بهینه سازی روش های ساخت حفاری های عمیق روی تونل های سپری پیشنهاد می شوند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی

Although an appropriate construction method contributes to minimizing the excavation-induced impact on existing facilities, few studies have focused on the comparison and optimization of the construction methods for engineering projects in practice. In this paper, Three-dimensional (3D) numerical simulations are carried out to compare the construction methods for an excavation above shield tunnels through a case history, which has been constructed by a novel excavation method, referred to as divided alternate excavation method (DAEM). A 3D numerical model is developed in the finite element (FE) software, ABAQUS 6.10, to simulate the practical construction process of the DAEM, and the numerical results are analyzed in combination with the field data. Comparative studies are performed by simulating the hypothetical construction schemes of two conventional excavation methods that were proposed for the investigated case. Numerical results confirm the effectiveness of the DAEM on controlling the excavation-induced underlying tunnel deformation. Extensive parametric studies of the DAEM are performed for further investigation. Through the comparative studies and parametric studies, suggestions are proposed for optimization of construction methods for deep excavations above shield tunnels.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Tunnelling and Underground Space Technology - Volume 71, January 2018, Pages 329-339
نویسندگان
, , , ,