کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5538930 1402404 2016 5 صفحه PDF 9 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Lowering the dietary protein levels by the use of synthetic amino acids and the use of a mono component protease
ترجمه فارسی عنوان
کاهش سطح پروتئین غذا با استفاده از آمینو اسیدهای سنتزی و استفاده از یک پروتئاز تک عنصری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. تامین منابع پروتئینی

3. استفاده از پروتئاز  در برنامه های جیره نویسی تغذیه

جدول 1 ترکیبات آمینو اسید قابل هضم رژیم های غذایی با ترکیبات مختلف گیاهی و محصولات جانبی حیوانی (g / kg به صورت)

جدول 2 ترکیب آمینواسید رژیم بدون محدودیت پروتئین خام با استفاده از پروتئاز یا مکمل l-Val (گرم/g / kg)

4. نتیجه گیری 

 
ترجمه چکیده
واکنشهای جوجه های گوشتی به آمینواسیدهای رژیمی (AA) به ویژه پس از اینکه شکلهای سنتزی و کریستالی در دسترس قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفتند. آمینواسید سنتزی (آنالوگ DL-MET و MET) و همچنین کریستالی (L-لیزین-L-ترئونین)، در حال حاضر به طور گسترده در تولید تجاری از رژیم های غذایی برای کاهش سطح پروتئین خام (CP) استفاده می شود تا به پرنده اجازه رقابت برای کارایی بدهد. به طور موازی، رژیم های پرندگان بدون اضافه کردن پروتئین خام، باعث کاهش دفع نیتروژن و همچنین کاهش هزینه ها می شود. ترکیب رژیم غذایی بر ترتیب محدود کردن امینواسید بعد از Thr تأثیر می گذارد و این امر منجر به بحث در مورد امکان سنجی شامل محدود کردن بعدی امینواسید شده که بُعد چهارم در بیشتر سناریوها خواهد بود. با استفاده از رژیم های غذایی ذرت-سویا، ادبیات نشان می دهد که Val چهارمین محدودیت امینواسید است. همانطور که هزینه تجاری l-Val به طور مداوم کاهش می یابد، نگرانی ها در مورد اثربخشی مکمل آن برای تولید پاسخ جوجه گوشتی که به طور مشابه برای خوراک مقایسه می شود که حاوی این امینواسید نیستند، مطرح شده است. همستیزی بین آمینو اسیدهای با زنجیره شاخه (BCAA) در گذشته گزارش شده است؛ با اینحال، استفاده از آنها در محیط جاری غذایی سویا ذرت، بعید است. جیره نویسی رژیم های غذایی با کریستال L-Val می تواند به طور بالقوه نسبت بین BCAA را تغییر دهد زیرا آن را در رژیم هایی که بیشتر از نظر پروتئین خام کاهش می یابد، اضافه می کند. در صورت وجود رژیم های غذایی با پروتئازهای خارجی، افزایش در دسترس بودن امینواسید نیز می تواند به دست آید. با اینحال، تاثیر حاصل در پروفیل کل امینواسید به دلیل گروه گسترده امینواسید به طور همزمان در مقایسه با رژیم های غذایی که یک ترکیب آمینواسید سنتزی/کریستالی را اضافه می کند، متفاوت است. سناریوی کاهش پروتئین خام در رژیم های غذایی با افزایش استفاده از مکمل امینواسید همراه با پروتئاز در رژیم های غذایی جوجه های گوشتی روشن است. آگاهی از استراتژی های کاهش پروتئین خام، مانند مکمل آمینواسید سنتتیک و پروتئاز، می تواند به دلیل ماهیت رقابتی کسب و کار تولید گوشت مرغ، باارزش باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک علوم دامی و جانورشناسی
چکیده انگلیسی
Responses of broilers to dietary amino acids (AA) have been extensively studied especially after their synthetic and crystalline forms became available. Synthetic (DL-Met and Met analogue) as well as crystalline (l-Lys and l-Thr) AA are now widely used in commercial production diets to reduce crude protein (CP) levels to allow competitive bird performance. In parallel, birds diets formulated without excess CP have reduced nitrogen excretion as well as lower costs. Diet composition affects the order of limiting AA after Thr and this has led to some debate on the feasibility of including the next limiting AA, which would be the fourth, in most of the scenarios. Using maize-soy type diets, the literature suggests that Val is the fourth AA limiting. As the commercial cost of l-Val is progressively reduced, concerns have been raised on the effectiveness of its supplementation to produce broiler responses that are similar compared with feed that does not contain this AA. Antagonisms between branched-chain amino acids (BCAA) have been reported in the past; however, their use in the current maize-soy diet commercial setting is unlikely. Formulation of diets with crystalline l-Val can potentially modify the ratio between BCAA as it is supplemented in diets that are further reduced in CP. Increased availability of AA can also be achieved when diets are supplemented with exogenous proteases; however, the resulting impact in the total profile of AA is different because a wider group of AA becomes simultaneously available when compared to diets receiving addition of synthetic/crystalline AA one by one. A scenario of CP reduction in diets seems clear with the increasing use of supplemental AA along with protease in broiler diets. The knowledge of CP reduction strategies, such as protease and synthetic AA supplementation, can be a valuable asset due to the competitive nature of broiler meat production business.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Animal Feed Science and Technology - Volume 221, Part B, November 2016, Pages 262-266
نویسندگان
, , ,