کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5549436 1556694 2017 4 صفحه PDF 8 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Correlation between the cellular metabolism of quercetin and its glucuronide metabolite and oxidative stress in hypertrophied 3T3-L1 adipocytes
ترجمه فارسی عنوان
همبستگی بین متابولیسم سلولی کورستین و متابولیت گلوکورونید آن و تنش اکسیداتیو در آدیپوسیت های های 3T3-L1 هیپرتروفی شده
کلمات کلیدی
Quercetin؛ Quercetin-3-O-Î-D-glucuronide؛ آديپوسيت ها؛ متابولیسم سلولی؛ HPLC-DAD-ESI-TOF؛ ROS؛ Q؛ کورستین؛ Q3GA؛ کورستین 3-O-Î-D-گلوکورونید؛ ROS؛ گونه های اکسیژن رادیکال؛ UGT؛ UDP-گلوکورونوسيل ترانسفراز؛ PPAR؛ پراکسیوم پرولیفراتور فعال شده است
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

مواد و روش ها

مواد شیمیایی

تجزیه و تحلیل تجمع Q و Q3GA در آدیپوسیت های 3T3-L1 هایپرتروفی شده، پردازش نمونه و اندازه گیری ROS درون سلولی

تجزیه و تحلیل HPLC-DAD-ESI-TOF و تعیین مقدار

نتایج و بحث

نتیجه گیری
ترجمه چکیده
سابقه: کورستین (Q) یکی از فراوان ترین فلاونوئیدهای موجود در منابع غذایی انسان است و با ظرفیت بالقوه-ی بیماری های مرتبط با چاقی در ارتباط است. کورستین-3-0-B-O- گلوکورونید (Q3GA) متابولیت اصلی در گردش خون است، اما افکتورهای نهایی داخل سلولی برای فعالیت آن هنوز مشخص نیست. فرضیه/هدف: شناسایی و اندازه گیری متابولیت های داخل سلولی در آدیپوسیت های هیپرتروفی شده ی انکوبه شده با Q یا Q3GA و ارتباط دادن آن ها با تولید درون سلولی گونه های رادیکال اکسیژن (ROS). روش ها: فرکشن های سیتوپلاسمی به دست آمده و متابولیت های کورستین با استفاده از کروماتوگرافی مایع همراه با یک آشکارساز time-of-flight با یونیزاسیون الکترواسپری (HPLC-DAD-ESI-TOF) تعیین شدند. تولید درون سلولی ROS با استفاده از یک پروب فلورسنت حساس به ROS اندازه گیری شد. نتایج: Q و Q3GA هر دو به وسيله آديپوسيت هاي هيپرتروفي شده جذب شدند و تاحدی به ترتیب به Q3GA و Q متابوليزه شدند، اما جذب Q بيشتر (92/1- 03/0 میکروگرم/میکروگرم پروتئين) و سريع تر از Q3GA (12/0-0015/0 میکروگرم/میکروگرم پروتئين)، که منجر به افزایش غلظت درون سلولی آگلیکون شد. کاهش درون سلولی ROS با وجود فراوان ترین متابولیت یعنی کورستین ارتباط دارد. نتيجه گيري: Q و Q3GA به خوبی به آديپوسيت هاي هيپرتروفي شده جذب شده و تا حدودي به ترتیب به Q3GA و Q متابوليزه شدند. کاهش درون سلولی ROS در یک مدل آدیپوسیت هیپرتروفی شده ی تیمار شده با Q یا Q3GA با فراوان ترین متابولیت درون سلولی ارتباط دارد. هر دو ترکیب ممکن است بتوانند به سایر اهداف درون سلولی رسیده و به فعالیت زیستی آنها کمک کنند.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی بیوشیمی بالینی
چکیده انگلیسی

BackgroundQuercetin (Q) is one of the most abundant flavonoids in human dietary sources and has been related to the capacity to ameliorate obesity-related pathologies. Quercetin-3-O-β-d-glucuronide (Q3GA) is supposed to be the main metabolite in blood circulation, but the intracellular final effectors for its activity are still unknown.Hypothesis/purposeTo identify and quantitate the intracellular metabolites in hypertrophied adipocytes incubated with Q or Q3GA and to correlate them with the intracellular generation of oxygen radical species (ROS).MethodsCytoplasmic fractions were obtained and quercetin metabolites were determined by liquid chromatography coupled to a time-of-flight mass detector with electrospray ionization (HPLC-DAD-ESI-TOF). Intracellular ROS generation was measured by a ROS-sensitive fluorescent probe.ResultsBoth Q and Q3GA were absorbed by hypertrophied adipocytes and metabolized to some extent to Q3GA and Q, respectively, but Q absorption was more efficient (1.92 ± 0.03 µg/µg protein) and faster than that of Q3GA (0.12 ± 0.0015 µg/µg protein), leading to a higher intracellular concentration of the aglycone. Intracellular decrease of ROS correlated with the presence of the most abundant quercetin metabolite.ConclusionQ and Q3GA are efficiently absorbed by hypertrophied adipocytes and metabolized to some extent to Q3GA and Q, respectively. The intracellular decrease of ROS in a hypertrophied adipocyte model treated with Q or Q3GA is correlated with the most abundant intracellular metabolite for the first time. Both compounds might be able to reach other intracellular targets, thus contributing to their bioactivity.

137

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Phytomedicine - Volume 25, 15 February 2017, Pages 25-28
نویسندگان
, , , , , ,