سلول های بنیادی حاصل از چربی

در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی حاصل از چربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی حاصل از چربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Oesophageal tissue engineering; Oesophageal acellular matrix scaffold; Adipose-derived stem cells; Mesenchymal stem cells; Smooth muscle cells; Differentiation; Hypoxia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; PMMA; polymethylmethacrylate cranioplasty; HA; hydroxyapatite; BMP; bone morphogenetic protein; ADSCs; adipose-derived stem cells; CSF; cerebrospinal fluid; CBS; Custom Bone Service; Paediatric cranioplasty; Complications; Biomaterials; Autologous;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; adipose-derived stem cells; bone marrow mesenchymal stromal cells; cochlea; hybrid cells; kanamycin; multipotency; paracrine effect; proliferative capacity; tissue regeneration; xenotransplantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Mesenchymal stem cells; Adipose-derived stem cells; Growth factors; Stromal vascular fraction (SVF); Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Chondrocyte; Cartilage; Osteoarthritis; Bone morphogenetic proteins; Matrix metalloproteinases; AC; articular cartilage; Ad.; adenoviral; ADSCs; adipose-derived stem cells; BMP; bone morphogenetic protein; BAMBI; BMP and Activin membrane combined inhibito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Hydrogel scaffold; Mechanically robust; Injectable cell delivery; Cell therapy; Adipose-derived stem cells; Cytokine release; Ischemia; Peripheral arterial disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Adipose-derived stem cells; Omega-3 fatty acids; Angiogenesis; Angiopoietin-1; IL-6; IL-8; ADSC; adipose-tissue derived stem cells; ALna; alpha linoleic acid; Ang-1; angiopoietin-1; bFGF; basic fibroblast growth factor; CLA; conjugated linoleic acid; DHA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Adipose-derived stem cells; Differentiation; Individual differences; Aging effects; Principal component analysis; αMEM; α minimum essential medium; CFU-F; colony-forming unit-fibroblast; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FGF; fibroblast growth f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Nucleus pulposus; Biomaterial; Stem cell; Gene therapy; BMPs; bone morphogenetic proteins; OP1; osteogenic protein 1; TIMP-1; tissue inhibitor of metalloproteinase; TGF; transforming growth factor; AAV; adeno-associated virus; hUCB-MSCs; human umbilical c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Adipose-derived stem cells; Differentiation; Endothelial cells; Crosstalk; Co-culture; Vascularized adipose tissue engineering
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Autologous fat; Adipose-derived stem cells; Coleman technique; Facial augmentation; Facial rejuvenation; Fat; Fat grafting; Lipoaspirate; Regenerative medicine; Stem cells; Stromal vascular fraction; Structural fat grafting; Platelet-rich plasma; PRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; 3D; three-dimensional; ACI; autologous chondrocyte implantation; ACS; absorbable collagen sponge; AM; amniotic membrane; ASI; alternating solution immersion; ASCs; adipose-derived stem cells; BBIM; bioactive bone-inducing material; BM; basement membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی حاصل از چربی; Hydrodissection; Perineural deep injections; Neural therapy; Perineural injection therapy; Autologous platelet lysate; Adipose-derived stem cells;