برنامه های محیط زیستی

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره برنامه های محیط زیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه های محیط زیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Discrete Choice Modelling; Common Agricultural Policy; Agri-Environment Schemes; Scenario Assessment; Farming Systems; High Nature Value Farmland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agri-environment-climate schemes; Agri-environment schemes; Biodiversity; Cases; Outcome-based instruments; Participatory methods; Payment-by-results; Policy implementation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Farmer attitudes; Pest control decision-making; Natural pest control service; Integrated pest management; Agri-environment schemes; European Union arable crops;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agri-environment schemes; Biodiversity; Ecosystem services; Life-history traits; Mowing; Pollinators; Semi-natural grassland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agricultural intensification; Pollen preferences; Agri-environment schemes; Hedgerows; Rosaceae; Pollen mixing; Toxic pollen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agri-environment schemes; Birds; Butterflies; Ecological compensation; Farm scale; In-field options; Grasshoppers; Plants; Variance partitioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Functional diversity; Wildflower strips; Plant-pollinator networks; Niche overlap; Agri-environment schemes; Redundancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agri-environment schemes; Conservation; Ecosystem services; European Union; Social-ecological systems; Social network analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agri-environment schemes; Aes; Theory of planned behaviour; Self-identity; Farmer behaviour; Nature conservation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Pollination; Plant-pollinator interactions; Bees and butterflies; Vegetated buffer strips; Agri-environment schemes; Biodiversity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agricultural policy; Agri-environment schemes; Aichi targets; Farmland biodiversity; Land sharing; Land sparing; Land-use policy; Protected areas; Rewilding; Restoration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Agri-environment schemes; Biodiversity conservation; Climate; Land-use intensity; Rare species; Taxonomic distinctness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Revegetation; Ecological restoration; Evaluating investment; Conservation planning; Crowding-out; Natural resource management; Landscape change; Agri-environment schemes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های محیط زیستی; Meadow birds; Food availability; Grassland margins; Chick habitat; Agri-environment schemes; Agricultural intensification